Hľadáme marketingového manažéra

PRIHLASOVANIE ZÁUJEMCOV O TÚTO PRACOVNÚ POZÍCIU BOLO UKONČENÉ.

 

Názov pozície: Marketingový manažér

Miesto práce: Bratislava
Termín nástupu: september - október 2022
Typ pracovného pomeru: TPP / živnosť
Nástupný plat: od 1800 € brutto pri TPP / od 2400 € pri živnosti

BUDDY - “Dobrovoľník raz týždenne – priateľstvo na celý život.“

Takmer 3500 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v ústavnej starostlivosti skupinovou formou. Tieto deti majú mnohé traumatické zážitky zo svojich biologických rodín a ústavná starostlivosť im nedokáže dať to, čo potrebujú najviac - blízky vzťah s dospelým, ktorý by sa im nezištne a individuálne venoval. Po odchode z centra tak často žijú na okraji spoločnosti.

BUDDY hľadá, vyberá a spája dobrovoľníkov s deťmi z CDR. Vzdeláva a podporuje ich, aby medzi nimi vznikol zdravý, dôverný a dlhodobý vzťah. Tento vzťah poskytuje základ pre napĺňanie individuálnych potrieb detí a oporu pri hľadaní ich miesta v spoločnosti.

Viac informácií o programe BUDDY nájdete v našej Výročnej správe za rok 2020, na webstránke www.tvojbuddy.sk a na našom Youtube channeli.

INFORMÁCIE O PRACOVNEJ NÁPLNI:

 • Nastavenie a udržiavanie pravidelnej komunikácie smerom k verejnosti, dobrovoľníkom a podporovateľom
 • Koordinácia procesov a spolupráca s reklamnou a mediálnou agentúrou (príprava a realizácia náborových kampaní, príprava výročnej správy, výber obsahu na sociálne siete a newslettre)
 • Revízia dodaných výstupov od spolupracujúcich agentúr
 • Spolupodieľanie sa na nastavení strategického smerovania značky Buddy s cieľom dosiahnuť  vyššiu spontánnu znalosť značky
 • Zastrešenie samostatných projektov súvisiacich so značkou – príkladom je aktualizácia webu, či realizácia celoorganizačných podujatí

Úzko spolupracujeme s reklamnou agentúrou Free Andy a mediálnou agentúrou Wavemaker. Skúsenosť so všetkými oblasťami pracovnej agendy nie je nutnou podmienkou, ale výhodou.

ČO OD TEBA OČAKÁVAME:

 • Nastavenie a udržiavanie pravidelnej komunikácie smerom k verejnosti, dobrovoľníkom a podporovateľom 
 • Koordinácia procesov a spolupráca s reklamnou a mediálnou agentúrou (príprava a realizácia náborových kampaní, príprava výročnej správy, výber obsahu na sociálne siete a newslettre) 
 • Revízia dodaných výstupov od spolupracujúcich agentúr 
 • Spolupodieľanie sa na nastavení strategického smerovania značky Buddy s cieľom dosiahnuť  vyššiu spontánnu znalosť značky  
 • Zastrešenie samostatných projektov súvisiacich so značkou – príkladom je aktualizácia webu, či realizácia celoorganizačných podujatí  

 

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA:

 • silná motivácia pre prácu nielen v neziskovom sektore, ale priamo pre našu organizáciu
 • stabilná osobnosť, schopná prispôsobiť sa existujúcemu tímu a stavu organizácie
 • schopnosť zosúladiť svoje očakávania s potrebami organizácie
 • manažérske a komunikačné schopnosti primerané typu práce
 • prax v marketingovej oblasti aspoň 3 roky
 • schopnosť reprezentovať/zastupovať organizáciu (značku)

 

Výhodou je: 

 • priama skúsenosť s koordináciou marketingovej kampane
 • schopnosť zachytiť a písomnou formou výstižne prezentovať rôzne témy organizácie + zmysel pre detail pri obsahovej kontrole dodaných výstupov rôzneho typu (text, vizuál, video, ...)
 • dlhodobejšia skúsenosť s prácou v neziskovom sektore
 • skúsenosť priameho kontaktu s deťmi z CDR

Pozícia nie je vhodná pre čerstvého absolventa VŠ.

V PROGRAME BUDDY MÔŽEŠ OČAKÁVAŤ:

 • zmysluplnú prácu,
 • priateľský a ústretový pracovný kolektív,
 • zaškolenie a priebežnú podporu aj na diaľku,
 • pracovné prostredie, kde si vážime láskavosť, úprimnosť, empatiu, odbornosť, spoluprácu, kreativitu a vytrvalosť,
 • flexibilitu pracovného času a extra dni voľna,
 • príležitosť angažovať sa v aktivitách organizácie aj za hranicami svojej pracovnej pozície,
 • výzvu pomôcť vybudovať stabilnú organizáciu s celoslovenským pôsobením.

 

Pre zaradenie do výberového procesu vyplň najneskôr do 20. júna 2022 tento formulár: https://airtable.com/shrJSNwqV3vlBEh3g

Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať najneskôr do 30. júna 2022.