Hľadáme office asistenta/asistentku

 

Názov pozície: Office asistent/asistentka
Miesto práce: Bratislava
Termín nástupu: apríl - máj 2022

Typ pracovného pomeru: 60%-tný pracovný úväzok (s možným rastom pracovného úväzku)
Nástupný plat: od 600 € brutto 

 

BUDDY – “Dobrovoľník raz týždenne – priateľstvo na celý život.“

 

Takmer 3500 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v ústavnej starostlivosti skupinovou formou. Tieto deti majú mnohé traumatické zážitky zo svojich biologických rodín a ústavná starostlivosť im nedokáže dať to, čo potrebujú najviac - blízky vzťah s dospelým, ktorý by sa im nezištne a individuálne venoval. Po odchode z centra tak často žijú na okraji spoločnosti.

BUDDY hľadá, vyberá a spája dobrovoľníkov s deťmi z CDR. Vzdeláva a podporuje ich, aby medzi nimi vznikol zdravý, dôverný a dlhodobý vzťah. Tento vzťah poskytuje základ pre napĺňanie individuálnych potrieb detí a oporu pri hľadaní ich miesta v spoločnosti.

Viac informácií o programe BUDDY nájdete v našej Výročnej správe za rok 2020, na webstránke www.tvojbuddy.sk a na našom Youtube channeli.

 

INFOMÁCIE O PRACOVNEJ NÁPLNI:

Čo ťa čaká:

 • administratívna a organizačná podpora pre vedenie organizácie,
 • administratívna podpora a komunikácia s príslušnými úradmi, dodávateľmi a inštitúciami,
 • evidencia, triedenie a zabezpečenie odosielania a prijímania pošty a následná archivácia,
 • evidencia, triedenie a kontrola všetkých relevantných papierových a elektronických dokumentov a priečinkov organizácie, ich pravidelná archivácia, kompletný stav a aktuálnosť,
 • evidencia a objednávky kancelárskych potrieb, občerstvenia a vybavenia kancelárie,
 • zabezpečenie drobných nákupov,
 • starostlivosť o spoločné priestory kancelárie – kuchynka a zasadačka,
 • evidencia a koordinácia prijatých a vystavených faktúr –  zodpovednosť za kompletný stav a aktuálnosť,
 • vedenie a evidencia pokladne –  hmotná zodpovednosť za prevzaté peňažné prostriedky v hotovosti,
 • evidencia dochádzky zamestnancov, príprava mzdových podkladov, administratívna podpora týkajúca sa prijatia zamestnancov a ich odchodu,
 • koordinácia potrieb a povinností týkajúcich sa BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany osobných údajov,
 • administratívna podpora pri používaní a starostlivosti o služobné vozidlo a pri evidencii cestovných príkazov,
 • preberanie požiadaviek/úloh podľa zadania nadriadených a členov tímu a ich riešenie/delegovanie na človeka, kto ich vyrieši,
 • aktívna účasť na vybraných poradách organizácie, zabezpečenie zápisu z týchto porád a ich administratívnej a organizačnej podpory.

 

Skúsenosť so všetkými oblasťami pracovnej agendy nie je nutnou podmienkou, ale výhodou.
 

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA: 

Táto práca je pre Teba, ak:

 • si navštívil www.tvojbuddy.sk a zaujali sme Ťa, 
 • máš ukončené VŠ vzdelanie 1. alebo 2. stupňa
 • si milá, usmievavá, ochotná osoba, schopná otvorene a priateľsky komunikovať s rôznymi typmi ľudí, 
 • si proaktívny/a a tvorivo hľadáš riešenia,
 • vieš zastrešiť zverené úlohy od začiatku až do konca,
 • s prehľadom zvládaš kancelársku prácu s počítačom
 • vieš pracovať samostatne, aktívne zastrešiť plánované aj neplánované úlohy a pri ich riešení priebežne komunikovať so zodpovednými osobami, 
 • máš motiváciu učiť sa a rásť s pribúdajúcou obtiažnosťou úloh,
 • máš schopnosť vyhodnotiť dôvernosť informácií a riadiť sa podľa toho,
 • vieš byť v práci 4 dni týždenne (ideálne pondelok – štvrtok, 6 hod. denne)
 • si neskôr v čase (rozvojová možnosť) schopný/á prevziať aj manažment vzťahov s dodávateľmi a externými spolupracovníkmi. 

 

Výhodou je:

 • dlhodobejšia skúsenosť s prácou v neziskovom sektore, 
 • skúsenosť priameho kontaktu s deťmi z CDR,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vodičský preukaz skupiny B.

 

ČO PONÚKAME: 

V programe BUDDY môžeš očakávať:

 • zmysluplnú prácu,
 • priateľský a ústretový pracovný kolektív,
 • zaškolenie a priebežnú podporu aj na diaľku,
 • pracovné prostredie, kde si vážime láskavosť, úprimnosť, empatiu, odbornosť, spoluprácu, kreativitu a vytrvalosť,
 • čiastočnú flexibilitu pracovného času, homeoffice a extra dni voľna,
 • príležitosť angažovať sa v aktivitách organizácie aj za hranicami svojej pracovnej pozície,
 • výzvu pomôcť vybudovať stabilnú organizáciu s celoslovenským pôsobením.

 

Pre zaradenie do výberového procesu vyplň do 20. februára tento formulár: https://airtable.com/shr8mXVPDD5lznkuX
Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať najneskôr do 28. februára 2022.