Hľadáme office manažéra/manažérku

 

Názov pozície: Office asistent/asistentka
Miesto práce: Bratislava
Termín nástupu: september 2023

Typ pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Nástupný plat: 1200 - 1300 € brutto 

 

BUDDY – “Dobrovoľník raz týždenne – priateľstvo na celý život.“

 

Takmer 3500 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v ústavnej starostlivosti skupinovou formou. Tieto deti majú mnohé traumatické zážitky zo svojich biologických rodín a ústavná starostlivosť im nedokáže dať to, čo potrebujú najviac - blízky vzťah s dospelým, ktorý by sa im nezištne a individuálne venoval. Po odchode z centra tak často žijú na okraji spoločnosti.

BUDDY hľadá, vyberá a spája dobrovoľníkov s deťmi z CDR. Vzdeláva a podporuje ich, aby medzi nimi vznikol zdravý, dôverný a dlhodobý vzťah. Tento vzťah poskytuje základ pre napĺňanie individuálnych potrieb detí a oporu pri hľadaní ich miesta v spoločnosti.

Viac informácií o programe BUDDY nájdete v našej Výročnej správe za rok 2021, na webstránke www.tvojbuddy.sk a na našom Youtube channeli.

 

INFOMÁCIE O PRACOVNEJ NÁPLNI:

Čo ťa čaká:

 • administratívna práca súvisiaca s chodom organizácie (objednávky, faktúry, pošta, nákupy, pokladňa, evidencie, archivácie, povinné školenia, ...)
 • starostlivosť o priestory organizácie a ich vybavenie (udržiavanie dobrého stavu, nákupy, zabezpečenie údržby a servisu, prenájom)
 • interná komunikácia zameraná najmä na riešenie potrieb členov tímu
 • externá komunikácia zameraná najmä na kontakt s dodávateľmi, úradmi a inštitáciami
 • podporné úlohy pre iných členov tímu (organizačná podpora, prevzatie materiálov, doručenie materiálov, ...)

 

POŽIADAVKY NA KANDIDÁTA: 

Táto práca je pre Teba, ak:

 • si navštívil www.tvojbuddy.sk a zaujali sme Ťa, 
 • máš ukončené VŠ vzdelanie 1. alebo 2. stupňa
 • si milá, usmievavá, ochotná osoba, schopná otvorene a priateľsky komunikovať s rôznymi typmi ľudí, 
 • si proaktívny/a a tvorivo hľadáš riešenia,
 • vieš zastrešiť zverené úlohy od začiatku až do konca,
 • s prehľadom zvládaš kancelársku prácu s počítačom
 • vieš pracovať samostatne, aktívne zastrešiť plánované aj neplánované úlohy a pri ich riešení priebežne komunikovať so zodpovednými osobami, 
 • ťa nevyruší, keď sa ti v priebehu týždňa objavujú aj nečakané úlohy, ktoré treba riešiť a teda flexibilne upravovať svoj pracovný plány,
 • máš motiváciu učiť sa a rásť s pribúdajúcou obtiažnosťou úloh,
 • máš schopnosť vyhodnotiť dôvernosť informácií a riadiť sa podľa toho,
 • si neskôr v čase (rozvojová možnosť) schopný/á prevziať aj manažment vzťahov s dodávateľmi a externými spolupracovníkmi. 

 

Výhodou je:

 • dlhodobejšia skúsenosť s prácou v neziskovom sektore, 
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vodičský preukaz skupiny B.

 

ČO PONÚKAME: 

V programe BUDDY môžeš očakávať:

 • zmysluplnú prácu,
 • priateľský a ústretový pracovný kolektív,
 • zaškolenie a priebežnú podporu aj na diaľku,
 • pracovné prostredie, kde si vážime láskavosť, úprimnosť, empatiu, odbornosť, spoluprácu, kreativitu a vytrvalosť,
 • čiastočnú flexibilitu pracovného času, homeoffice a extra dni voľna,
 • príležitosť angažovať sa v aktivitách organizácie aj za hranicami svojej pracovnej pozície,
 • výzvu pomôcť vybudovať stabilnú organizáciu s celoslovenským pôsobením.

 

Pre zaradenie do výberového procesu je nutné vyplniť do 28. mája 2023 tento formulár: https://airtable.com/shr3MMC9DITSbfJSJ
Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať najneskôr do 31. mája 2023.