Buď buddy

Chceš pomáhať adresne? Nájdeš si čas raz za týždeň? Pomôž rásť dieťaťu, ktoré nevyrastá vo svojej rodine. Malá zmena v tvojom živote, môže zmeniť celý svet jednému dieťaťu. Dať mu nádej na lepšiu budúcnosť a šancu stať sa plnohodnotným členom našej spoločnosti.

PRAVIDELNE

Hodiny

DLHODOBO

Kalendar

DOBROVOĽNE

Srdce

BEZPEČNE

Lodka

KOMU POMÁHAME?

Dieta Dieta

Deťom, ktoré nevyrastajú vo svojej rodine, ale v inštitúcii. Žijú v skupine s inými deťmi, ktoré majú podobné príbehy, pod dohľadom vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy). BUDDY sa venuje deťom, u ktorých je nízka miera adopcií (zapájame deti vo veku 12-16 rokov) a tak je pravdepodobné, že dôležité roky dospievania strávia v centre. Všetky základné potreby pre život majú zabezpečené. To, čo im najviac chýba, je blízky vzťah s dospelým mimo centra, ktorý by sa im nezištne a individuálne venoval. Pocit, že sa majú na koho spoľahnúť aj po odchode z CDR.

KTO JE BUDDY?

Buddy Buddy

Dobrovoľník, ktorý má silnú motiváciu pomáhať, hľadá v živote hlbší zmysel, túži sa rozvíjať a je ochotný do toho investovať to najcennejšie, čo má – svoj čas. Jeho úlohou je pravidelne každý týždeň sa stretávať mimo centra s jedným dieťaťom a trpezlivo s ním budovať dlhodobý priateľský vzťah. Prijímať ho také, aké je. Byť tak (ne)obyčajne spolu v prítomnom okamihu. Byť pre dieťa človekom, ktorému môže dôverovať a ktorý mu pomáha pripraviť sa na samostatný a plnohodnotný život v dospelosti.

Chcem byť buddy

V ČOM SPOČÍVA BUDDY DOBROVOĽNÍCTVO?

O ČOM TO JE?

Dievca
 • o pravidelnom, dlhodobom a bezpečnom stretávaní sa vo voľnom čase
 • o trpezlivom budovaní vzťahu, v ktorom traumatizované dieťa získa človeka, na ktorého sa môže spoľahnúť a ktorému môže dôverovať
 • o kvalitnom trávení času (prechádzky, šport, bytie spolu v prítomnom okamihu)
 • o dobrovoľnosti – dieťa, o ktoré sa celodenne starajú zamestnanci inštitúcií získava pocit, že na ňom niekomu nezištne záleží
 • o spoznávaní sa (hlbšie rozhovory na aktuálne témy dieťaťa, inšpirácia vlastným vzorom) a podpore dieťaťa (rešpekt, aktívne počúvanie, pochopenie, povzbudenie, prijatie)
 • o praktickej pomoci v živote (napr. pri sťahovaní, hľadaní zamestnania, so školou, s úradmi atď.)

O ČOM TO NIE JE?

 • o výchove – BUDDY dieťa nehodnotí, nepoučuje, netlačí naňho, neprikazuje, nezakazuje, netrestá
 • o finančnej pomoci – BUDDY dieťaťu nedáva peniaze, pôžičky, veľké dary
 • o poskytnutí bývania
 • o veľkolepých zážitkoch, prekvapeniach a dopriavaní luxusu
Buddy pozor

 

AKÝ MÁ BUDDY DOBROVOĽNÍCTVO ZMYSEL?

PRE DIEŤA

 • prichádza sociálna podpora Deti získavajú pocit, že niekam patria, že je tu pre nich niekto, na koho sa môžu spoľahnúť.

 • odchádza samota Deti vyrastajúce v CDR sú neustále v skupine (v domove aj v škole), ale cítia sa osamelé. BUDDY vzťah je výnimočný tým, že je individuálny a napĺňa tak mnohé emocionálne potreby dieťaťa, ktoré systém nedokáže zabezpečiť.

 • obnovuje sa dôvera Traumatické zážitky z ranného detstva narúšajú dôveru v dospelých. BUDDY vzťah môže byť dôležitou korektívnou skúsenosťou, ktorá obnoví dôveru nielen v dospelých, ale aj v samých seba a v to, že svet je bezpečné miesto. (odporúčame prečítať si blog Šesť životov Severína)

 • zlepšuje sa emočná regulácia Deti lepšie spracovávajú silné emócie, dokážu ich účinnejšie regulovať, sú schopné sa ovládnuť v náročných situáciách.

 • rastie sebavedomie Vyššia sebadôvera a sebahodnota sú predpokladom na využitie vlastného potenciálu.

 • zvyšuje sa odolnosť Deti majú pevnejšiu pôdu pod nohami, zvyšuje sa ich zvládacia schopnosť a znižuje sa prah citlivosti na pocit ublíženia.

 • mizne rizikové správanie Deti s traumou sa často navonok prejavujú nevhodným správaním. V BUDDY vzťahu sa často upokoja, pristupujú k životu zodpovednejšie a aj ich okolie vníma pozitívnu zmenu v ich správaní.

 • skvalitňujú sa vzťahy s rovesníkmi Vzťahy s rovesníkmi sú uvoľnenejšie, zvyšuje sa schopnosť detí vytvárať kvalitné vzťahy a aj v nich zotrvávať.

 • zlepšujú sa akademické výsledky Deti dosahujú lepšie výsledky v škole, zdokonaľujú sa v rôznych zručnostiach.

 • zvyšuje sa kvalita života Deťom sa celkovo mení pohľad na svet a zvyšujú sa ich šance na úspešné zaradenie do reálneho života.

PRE DOBROVOĽNÍKA

 • šanca na osobnostný rast
 • prehĺbenie pokory a uvedomenie si, čo je v živote skutočne dôležité
 • zvýšenie trpezlivosti
 • pocit vďačnosti za vlastný život
 • pocit zadosťučinenia a radosť z pomáhania
 • nový pohľad na život, nové skúsenosti
 • kontakt mimo svojej spoločenskej bubliny – prepojenie rôznych svetov
 • spoznanie života, potrieb a výziev detí z Centier pre deti a rodiny
 • skvelý vzťah so skvelým dieťaťom
Buddy hviezdy

ČO BY MAL SPĹŇAŤ BUDDY DOBROVOĽNÍK?

 • minimálny vek 25 rokov
 • zrelá osobnosť, vyrovnaný a stabilizovaný v živote
 • silná vnútorná motivácia pomáhať
 • odhodlanie trpezlivo budovať dlhodobý vzťah
 • empatia a schopnosť pochopiť iných
 • spoľahlivosť, zodpovednosť a angažovaný prístup
 • ochota pracovať na rozvoji seba a iných
 • zladenie s hodnotami BUDDY programu

Ak spĺňaš požadované kritériá a chceš svojim časom pomôcť mladému človeku, vyplň prihlášku dobrovoľníka sipka

AKO SA STANEM DOBROVOĽNÍKOM?

 • vyplním prihlášku
 • úspešne prejdem 3-6 mesačným výberovým procesom (videoprednášky o vzťahovej väzbe a systéme sociálno-právnej ochrany, prezentácia na zoznámenie sa s programom, individuálny pohovor, skupinový pohovor, psychodiagnostické vyšetrenie, overenie referencií)
 • absolvujem celodenné vstupné školenie
 • v lokalite, kde pôsobím dlhodobo a pravidelne, mi BUDDY tím nájde vhodné dieťa (muž – chlapec, žena - dievča)
 • zoznámim sa s dieťaťom na pôde CDR
 • som v pravidelnom kontakte s dieťaťom aj s BUDDY koordinátorom, chodím na priebežné BUDDY školenia a spoločné podujatia

Stiahni si informácie pre záujemcov o BUDDY dobrovoľníctvo

Stiahnuť

Chcem byť buddy

Prihlás sa a daruj jednému dieťaťu z detského domova to najcennejšie - svoj čas.

Chcem byť buddy

Ak sa na túto výzvu aktuálne necítiš, prispej nám finančne a my aj vďaka tvojej podpore nájdeme a vyškolíme nových dobrovoľníkov.

Pomôcť finančne