Čas

Vyplň formulár a staň sa BUDDY dobrovoľníkom
rokov

Čo Ťa čaká, ak chceš byť BUDDY dobrovoľník:

(etapa VÝBER) vyplníš jednoduchý prihlasovací formulár

(etapa VÝBER) zúčastníš sa podujatia "Zoznamka s programom", kde dostaneš základné informácie o programe, výberovom procese a o kľúčových témach pre tento typ dobrovoľníctva: Vzťahová väzba, Systém sociálno-právnej ochrany

(etapa VÝBER) pošleš nám životopis a motivačný list

(etapa VÝBER) stretneme sa s Tebou na individuálnom pohovore

(etapa VÝBER) spolu s ďalšími vybranými uchádzačmi o dobrovoľníctvo sa zúčastníš na skupinovom pohovore

(etapa VÝBER) absolvuješ psychodiagnostické vyšetrenie

(etapa ZAPOJENIE) po úspešnom ukončení výberového procesu absolvuješ vstupné školenie zamerané na 2 témy: Bezpečnosť a ochrana dieťaťa, Efektívna komunikácia s dieťaťom

(etapa ZAPOJENIE) na stretnutí s pridelenou koordinátorkou si prejdete podmienky spolupráce, podpíšeš dobrovoľnícku zmluvu a porozprávate sa o procese zapájania

(etapa ZAPOJENIE) zoznámime Ťa s dieťaťom a kľúčovými zamestnancami CDR

(etapa DOBROVOĽNÍCTVO) pravidelne sa stretávaš s dieťaťom - najskôr s cieľom vybudovať dôverný vzťah, neskôr s cieľom napomôcť dieťaťu na jeho ceste k samostatnosti

(etapa DOBROVOĽNÍCTVO) pravidelne sa stretávaš aj so svojou koordinátorkou, ktorá Ťa podporuje v dobrovoľníckej práci

(etapa DOBROVOĽNÍCTVO) absolvuješ školenie o práci s rozvojovým nástrojom dieťaťa Hviezda

(etapa DOBROVOĽNÍCTVO) si tiež pozvaný na rôzne BUDDY podujatia ako napr. BUDDY klub, Deň workshopov, BUDDY Day, Vianočný večierok, ...

(etapa DOBROVOĽNÍCTVO) občas nám na vyžiadanie dodáš informácie o vzťahu aj elektronicky

Vieme, že nechceš byť BUDDY preto, aby si niečo získal/a.

Práve preto však získaš veľmi veľa:

kontakt so svetom detí z CDR, o ktorom si (možno) doteraz veľa nevedel/a

možnosť pozitívne ovplyvniť život dieťaťa z CDR

teoretické a praktické znalosti o psychológii detí aj dospelých

priestor pre rozvoj širokej škály zručností (komunikácia, empatia, vedenie ľudí, budovanie vzťahu, trpezlivosť, odolnosť, ...)

kontakty na odborníkov a partnerov, ktorí vedia poradiť s výchovnými, psychologickými a praktickými problémami detí

cennú príprava na výchovu detí

priateľstvo (potenciálne) na celý život

PREDPOKLADY PRE BUDDY

K čomu sa zaväzuje každý BUDDY dobrovoľník vo svojej zmluve o dobrovoľníckej činnosti:

osobne sa stretnúť s dieťaťom pravidelne raz týždenne

komunikovať s dieťaťom podľa potreby cez facebook, whatsapp, sms, email alebo inak

mať priateľský vzťah s dieťaťom na celý život - nie na pol roka ani na rok, ale na veľa rokov - samozrejme chápeme, že nie všetko sa dá v živote naplánovať

nebyť trestaný

byť fyzicky aj psychicky spôsobilý na prácu s deťmi a musí byť vyrovnaný, musí mať prácu

dodržiavať etický kódex, ctiť a žiť hodnotami BUDDY, akceptovať deti také aké sú, meniť ich svojím príkladom a nie silou, mocou a manipuláciou

zaznamenávať svoje aktivity s dieťaťom cez jednoduchú mobilnú aplikáciu

komunikovať o výchovných plánoch s vychovávateľom

stanovovať a hodnotiť mieru plnenia krátkodobých a dlhodobých výchovných cieľov

zúčastňovať sa pravidelne na školeniach a supervíziách

na komunikáciu s dieťaťom budeš mať vlastný rozum, emócie a našu podporu

chrániť osobné údaje detí, nezverejňovať ich fotografie na sociálnych sieťach ani inde, nezverejňovať mená detí a fakt, že žijú v detskom domove - zverejnenie takýchto informácií musí byť ich vlastné rozhodnutie

Každý Buddy dobrovoľník musí s nami podpísať zmluvu a vyhlásenia. Tieto dokumenty chránia deti pred zneužitím citlivých informácií a zabezpečujú povinnosti, ku ktorým sme sa zaviazali voči spolupracujúcim detským domovom.