Čas

Vyplň formulár a staň sa BUDDY dobrovoľníkom
rokov

Čo Ťa čaká, ak chceš byť BUDDY dobrovoľník:

vyplníš jednoduchý formulár, aby sme vedeli, s kým a ako máme komunikovať

pošleš nám CV, aby sme o Tebe niečo vedeli

ak si ešte nebol/a na našej prezentácii, príď sa pozrieť - na prezentácii vysvetlíme, čo to vlastne v praxi je BUDDY a budeš sa môcť stretnúť so živými existujúcimi dobrovoľníkmi a deťmi, ktoré už odišli z detského domova - ak BUDDY nie je pre Teba, zistíš to práve na takejto prezentácii; sleduj web a facebook, kedy a kde bude najbližšia prezentácia.

zavoláme Ťa na interview, kde Ty budeš môcť spoznať nás a my Teba

ak Ťa vyberieme, a Ty budeš mať aj naďalej záujem, absolvuješ celodenné školenia na tému detskej psychológie, výchovy a právneho minima s osobitným dôrazom na špecifické problémy detí z detských domovov

až potom Ťa zoznámime s deťmi z domova podľa toho, kde pracuješ alebo v ktorom meste bývaš, aby si ich vedel/a pravidelne navštevovať; zoznámenie prebieha na spoločnej dvojdňovej akcii.

zoznámime Ťa s vychovávateľmi toho dieťaťa, ktorému si BUDDY, aby ste sa poznali a nebojovali proti sebe, ale aby ste spolupracovali v záujme dieťaťa

s vychovávateľom si budete v pravidelných intevaloch zhruba raz kvartálne určovať výchovné ciele pre Tvojho Buddyho, ktoré prediskutuješ aj so svojím BUDDYm a ktoré zaznamenáš do našej mobilnej aplikácie

bude Ťa mať na starosti náš koordinátor, ktorému môžeš kedykoľvek zavolať s akoukoľvek otázkou. Koordinátori sú skúsení psychológovia, ktorí Ti vždy budú vedieť poradiť a ak Ti poradiť nebudú vedieť, určite poznajú niekoho, kto odpoveď na Tvoju otázku pozná. Koordinátor Ťa bude podporovať v tom, aby si sa stretával/a s dieťaťom, komunikoval/a s vychovávateľom a robil záznamy o stretnutiach cez našu aplikáciu, a aby si navštevoval školenia vytvárané špecificky pre Tvoje potreby.

približne raz mesačne počas prvého roka a raz za dva mesiace počas ďalších rokov absolvuješ školenie alebo individuálnu supervíziu s našimi odbornými lektormi, ktorí Ti pomôžu pochopiť, prečo dieťa robí to, čo robí a ako na to máš reagovať

inak s dieťaťom robíš čo chcete obaja - všetko je dobrovoľné a nikto nikoho do ničoho nenúti - Tvoj vzťah s dieťaťom je skvelá a výnimočná vec v živote dieťaťa a robíme všetko pre to, aby rozkvital - je omnoho dôležitejší ako robiť tie "vhodné" aktivity

Vieme, že nechceš byť BUDDY preto, aby si niečo získal/a.

Práve preto však získaš veľmi veľa:

program vlastného osobnostného rozvoja

reálny dopad svojho konania na život dieťaťa z detského domova

kontakt s realitou sveta, o ktorom si doteraz veľa nevedel/a

zlepšenie širokej škály zručností potrebných pre Tvoj život (empatia, vedenie ľudí, trpezlivosť)

získanie detailných teoretických a praktických znalostí o psychológii detí aj dospelých (ako sa dieťa vyvíja, čo potrebuje, čo ak to nedostane, čo je dôležité a čo nepodstatné pri výchove detí a ako to vplýva na deti, ktoré už z detstva vyrástli, ako odhaliť násilie a ako naň reagovať a množstvo iných tém)

cenná príprava na výchovu detí

priateľstvá na celý život

sieť odborníkov a partnerov, ktorí vedia poradiť s výchovnými, psychologickými aj celkom praktickými problémami detí (bývanie, práca, štátna podpora, úrady)

PREDPOKLADY PRE BUDDY

K čomu sa zaväzuje každý BUDDY dobrovoľník vo svojej zmluve o dobrovoľníckej činnosti:

osobne sa stretnúť s dieťaťom pravidelne raz týždenne

komunikovať s dieťaťom podľa potreby cez facebook, whatsapp, sms, email alebo inak

mať priateľský vzťah s dieťaťom na celý život - nie na pol roka ani na rok, ale na veľa rokov - samozrejme chápeme, že nie všetko sa dá v živote naplánovať

nebyť trestaný

byť fyzicky aj psychicky spôsobilý na prácu s deťmi a musí byť vyrovnaný, musí mať prácu

dodržiavať etický kódex, ctiť a žiť hodnotami BUDDY, akceptovať deti také aké sú, meniť ich svojím príkladom a nie silou, mocou a manipuláciou

zaznamenávať svoje aktivity s dieťaťom cez jednoduchú mobilnú aplikáciu

komunikovať o výchovných plánoch s vychovávateľom

stanovovať a hodnotiť mieru plnenia krátkodobých a dlhodobých výchovných cieľov

zúčastňovať sa pravidelne na školeniach a supervíziách

na komunikáciu s dieťaťom budeš mať vlastný rozum, emócie a našu podporu

chrániť osobné údaje detí, nezverejňovať ich fotografie na sociálnych sieťach ani inde, nezverejňovať mená detí a fakt, že žijú v detskom domove - zverejnenie takýchto informácií musí byť ich vlastné rozhodnutie

Každý Buddy dobrovoľník musí s nami podpísať zmluvu a vyhlásenia. Tieto dokumenty chránia deti pred zneužitím citlivých informácií a zabezpečujú povinnosti, ku ktorým sme sa zaviazali voči spolupracujúcim detským domovom.