Čas

Vyplň formulár a staň sa BUDDY dobrovoľníkom
rokov

Čo Ťa čaká, ak chceš byť BUDDY dobrovoľník:

(etapa VÝBER) vyplníš jednoduchý prihlasovací formulár

(etapa VÝBER) zúčastníš sa podujatia "Zoznamka s programom", kde dostaneš základné informácie o programe, výberovom procese a o kľúčových témach pre tento typ dobrovoľníctva: Vzťahová väzba, Systém sociálno-právnej ochrany

(etapa VÝBER) pošleš nám životopis a motivačný list

(etapa VÝBER) stretneme sa s Tebou na individuálnom pohovore

(etapa VÝBER) spolu s ďalšími vybranými uchádzačmi o dobrovoľníctvo sa zúčastníš na skupinovom pohovore

(etapa VÝBER) absolvuješ psychodiagnostické vyšetrenie

(etapa ZAPOJENIE) po úspešnom ukončení výberového procesu absolvuješ vstupné školenie zamerané na 2 témy: Bezpečnosť a ochrana dieťaťa, Efektívna komunikácia s dieťaťom

(etapa ZAPOJENIE) na stretnutí s pridelenou koordinátorkou si prejdete podmienky spolupráce, podpíšeš dobrovoľnícku zmluvu a porozprávate sa o procese zapájania

(etapa ZAPOJENIE) zoznámime Ťa s dieťaťom a kľúčovými zamestnancami CDR

(etapa DOBROVOĽNÍCTVO) pravidelne sa stretávaš s dieťaťom - najskôr s cieľom vybudovať dôverný vzťah, neskôr s cieľom napomôcť dieťaťu na jeho ceste k samostatnosti

(etapa DOBROVOĽNÍCTVO) pravidelne sa stretávaš aj so svojou koordinátorkou, ktorá Ťa podporuje v dobrovoľníckej práci

(etapa DOBROVOĽNÍCTVO) absolvuješ školenie o práci s rozvojovým nástrojom dieťaťa Hviezda

(etapa DOBROVOĽNÍCTVO) si tiež pozvaný na rôzne BUDDY podujatia ako napr. BUDDY klub, Deň workshopov, BUDDY Day, Vianočný večierok, ...

(etapa DOBROVOĽNÍCTVO) občas nám na vyžiadanie dodáš informácie o vzťahu aj elektronicky

Vieme, že nechceš byť BUDDY preto, aby si niečo získal/a.

Práve preto však získaš veľmi veľa:

kontakt so svetom detí z CDR, o ktorom si (možno) doteraz veľa nevedel/a

možnosť pozitívne ovplyvniť život dieťaťa z CDR

teoretické a praktické znalosti o psychológii detí aj dospelých

priestor pre rozvoj širokej škály zručností (komunikácia, empatia, vedenie ľudí, budovanie vzťahu, trpezlivosť, odolnosť, ...)

kontakty na odborníkov a partnerov, ktorí vedia poradiť s výchovnými, psychologickými a praktickými problémami detí

cennú prípravu na výchovu detí

priateľstvo (potenciálne) na celý život

Záväzok dobrovoľníka

K čomu sa zaväzuje každý BUDDY dobrovoľník vo svojej zmluve o dobrovoľníckej činnosti:

že sa dôkladne sa oboznámil so štandardmi, pravidlami a kľúčovými dokumentmi programu BUDDY, je s nimi stotožnený a zaväzuje sa dodržiavať princípy a postupy v nich uvedené

že bezpečnosť a ochrana dieťaťa je pre neho priorita

že sa bude venovať priradenému dieťaťu z Centra dlhodobo a pravidelne

že sa bude snažiť vytvoriť si s dieťaťom kvalitný, bezpečný, dôverný, pozitívny a dlhodobý vzťah

že dieťaťu bude pomáhať plniť individuálne potreby a pripravovať ho na odchod z Centra, osamostatnenie a integráciu do spoločnosti

že sa bude pravidelne stretávať so svojou BUDDY koordinátorkou a informovať ju o stretávaní sa s dieťaťom

že sa zúčastní povinných vzdelávacích, informačných alebo supervíznych aktivít organizvaných BUDDY programom

že bude rešpektovať vnútroorganizačné predpisy príslušného Centra pred deti a rodinu

že bude chrániť súkromie a zachová mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom dieťaťa

že bude bezodkladne informovať o akejkoľvek významnej zmene súvisiacej s výkonom dobrovoľníckej činnosti

Každý Buddy dobrovoľník musí s nami mať podpísanú dobrovoľnícku zmluvu vrátane niekoľkých vyhlásení.