Piešťany

Pozícia: 
Dobrovoľník
Počet ľudí: 
1
20.03.2019 - 16:30
Piešťany
Piešťany

Keďže do BUDDY párov spájame vždy rovnaké pohlavia, t.j. dievčatá so ženami a chlapcov s mužmi, do DeD v Piešťanoch hľadáme 2 MUŽSKÝCH dobrovoľníkov. Ak si žena, prosím, neprihlasuj sa na túto výzvu.

 

 

Čo je a načo slúži program BUDDY?

 

Program BUDDY spája deti z detských domovov s vyškolenými dobrovoľníkmi a pomáha im vytvoriť dôverný a dlhotrvajúci vzťah. Dobrovoľník sa učí trpezlivosti a pokore. Deti dostávajú pozornosť, pozitívny vzor a podporu bez predsudkov. BUDDY tak deťom dáva lepšiu šancu na dôstojný život. Cieľom programu je, aby každé dieťa v programe malo po odídení z DeD prácu a bývanie.

V súčasnosti má program viac ako 85 aktívnych dvojíc a stále rastie. Najdlhší vzťah má 11 rokov.

 

Čo znamená byť dobrovoľníkom v programe BUDDY:

- meniť život dieťaťa z DeD k lepšiemu a vytvárať s ním recipročný vzťah

- pracovať na sebe a svojom osobnostnom rozvoji s pomocou BUDDY koordinátoriek a nášho systému vzdelávania

- byť súčasťou komunity ľudí, ktorým záleží na tom, ako vyzerá dnešný svet a chcú ho robiť lepším

 

Čo ako BUDDY dobrovoľník budeš pravidelne robiť:

- stretávať sa jedenkrát týždenne s prideleným dieťaťom 

-  vytvárať a udržiavať si vzťah s dieťaťom

- jedenkrát mesačne sa stretneš s koordinátorom

- budeš sa zúčastňovať pravidelných seba-rozvojových školení

 

Benefity dobrovoľníctva v programe BUDDY:

-pravidelné workshopy s erudovanými odborníkmi, na ktorých sa naučíš lepšie spoznať sám/samú seba a kde sa môžeš zlepšiť aj v medziľudskej komunikácii

-svojim časom pozitívne zmeníš detský život a napomôžeš mu k dôstojnej budúcnosti

- zároveň budeš mať od nás silnú podporu vo všetkých procesoch od match-makingu s dieťaťom, cez zoznamovanie sa s dieťaťom až po stretávania sa s ním

I want to Apply

years