Deň workshopov pre BUDDY dobrovoľníkov

14.04.2018 -
09:00 to 17:30
Jakubovo nám. 4-5
Bratislava

Milí BUDDY dobrovoľníci, reagujeme na vašu potrebu mať školenie aj v iný ako pracovný deň.
Prosime o povinnu registraciu: http://bit.ly/2FWRYWk

Pripravili sme pre vás deň plný workshopov s následujúcim programom:

9:00 Začiatok
Poruchy správania, Zuzana Zimová
10:30 Prestávka
10:45 Workshopy I
Efektívna/nenásilná komunikácia, Martin Mikulič
Zručnosti poradenskej práce s deťmi a dospelými, Vlado Hambálek
Ako spolupracovať s biologickou rodinou dieťaťa z DeD, Lenka Dvornaková
Supervízia, Denisa Zlevská
12:15 Obedová prestávka
13:30 Worshopy II
Vzťahová väzba II, Zuzana Zimová
Zážitkové doučovanie, Michal Horváth
Supervízia, Martin Mikulič
15:00 Prestávka
15:15 Workshopy III
Mladiství a závislosti, Barbora Kucharová
Špecifiká práce s deťmi s mentálnym postihnutím, Jana Bevilaqua
Supervízia, Denisa Zlevská
16:45 Záver, spoločné ukončenie

Workshop je prístupný len pre dobrovoľníkov z programu BUDDY. Nie je otvorený verejnosti. Za pochopenie ďakujeme.

Prihláška na školenie