Ja a rodina BUDDY dieťaťa

19.03.2019 -
17:00 to 20:00
Štúrova 3, Luxorka
Bratislava

Lenka Dvorňáková, sociálna pracovníčka a pedagogička nás bude viesť v téme, v ktorej má roky skúseností. Absolvovala viaceré kurzy na Slovensku i v zahraničí zamerané na prácu s rodinami a deťmi v ťažkých životných situáciách, pracovala v občianskom združení Návrat a od roku 2011 je aj koordinátorkou v oblasti služieb pre rodiny v ohrození v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Prednostne pozývame tých, ktorí tému biologickej rodiny vo vzťahu so svojim BUDDY dieťaťom riešia.

Prihláška na školenie