Výber a príprava nových BUDDY dobrovoľníkov

27.10.2018 - 09:00 to 28.10.2018 - 16:30
Štúrova 3, Luxorka
Bratislava

Školenie pre všetkých pozvaných a prihlásených dobrovoľníkov, ktorí už prešli prvým stupňom nášho výberového procesu. 

Školenie bude prebiehať počas víkendu v čase: 27.10. od 9:00 do 18:00 a 28.10. od 9:00 do 16:30

Táto akcia je určené iba pre pozvaných záujemcov o Buddy dobrovoľníctvo, nie pre širokú verejnosť.

Školitelia: Mgr. Zuzana Zimová, Mgr. Denisa Zlevská, Ing. Zuzana Arvayová

Prihláška na školenie