Dvanásť mesiacov s podporou ACF grantu

 

 

Školský rok 2019/2020 je už za nami - bol plný pestrých aktivít, ale aj poznačený pandémiou v jarných mesiacoch. S jeho uplynutím súvisí aj ukončenie obdobia podpory z ACF grantu a pre nás je to dobrá príležitosť zhodnotiť to najdôležitejšie za uplynulých 12 mesiacov. 
 

Aj vďaka finančnej podpore ACF grantu sa nám podarilo:
 

  • overiť predpoklady pre BUDDY dobrovoľníctvo u 436 záujemcov, 
  • zrealizovať 11 školení pre 118 účastníkov, z toho 4 online formou,
  • vytvoriť 16 nových dvojíc dobrovoľník - dieťa (kvôli pandémii sa štart približne ďalších 15 vzťahov posunul na jeseň 2020),
  • zrealizovať viac ako 300 podporných stretnutí s dobrovoľníkmi, deťmi a CDR,
  • zvýšiť počet dvojíc pracujúcich s rozvojovým nástrojom Hviezda z 4 na 13,
  • pripraviť 4 komunitné podujatia pre 51 dobrovoľníkov a 53 detí,
  • zvýšiť počet spolupracujúcich Centier pre deti a rodiny z 9 na 12,
  • stabilizovať programový tím prijatím programového manažéra,
  • rýchlo a účinne upraviť naše aktivity na podmienky dané pandémiou.

 

„Sme veľmi vďační za štedrosť našich darcov, ktorá nám umožňuje nachádzať a sprevádzať dobrovoľníkov v ich nezištnej službe deťom z CDR. Vďaka veľkým darom, medzi ktoré patril aj ACF grant, dokážeme nielen napĺňať poslanie našej organizácie, ale robiť aj ďalšie významné kroky k celoslovenskej pôsobnosti“ hovorí Jaroslav Timko, programový manažér programu BUDDY.
 

 


Projekt ‘BUDDY’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Buď BUDDY a staň sa súčasťou našej komunity

€/m

By confirming the information above you shall agree with the terms and conditions Darujme.sk. In the next step you will be forwarded to the website, where you will fill in your payment information. We will inform you via e-mail about successful crediting of your donation. Thank you!

 

The payment made through the system powered by DARUJME.sk | powered by ĽudiaĽuďom.sk

If you would like to use an American Express payment card, please use Paypal for donation.

Donate