Kontakt

V prípade otázok nás kontaktuj na:

info@tvojbuddy.sk 

 

KANCELÁRIA:

Štúrova 3 (Luxorka), 811 02 Bratislava

SÍDLO OZ:

Strážna 11, 831 01 Bratislava

ÚDAJE O NÁS:

Program BUDDY
PRO VIDA, o. z.
IČO: 37 927 051
DIČ: 2022409301
Bankové spojenie:
IBAN: SK9011000000002623839960