Kontakt

V prípade otázok nás kontaktuj na:

info@tvojbuddy.sk 

 

KANCELÁRIA:

Štúrova 3 (Luxorka), 811 02 Bratislava

SÍDLO OZ:

Strážna 11, 831 01 Bratislava

LOGO NA STIAHNUTIE:

PNG PDF

ÚDAJE O NÁS:

Program BUDDY
PRO VIDA, o. z.
IČO: 37 927 051
DIČ: 2022409301
Bankové spojenie:
IBAN: SK32 0900 0000 0051 4724 3608
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2383 9960