Školenia

BUDDY dobrovoľníci ponúkame vám možnosť konzultovať s...
17:00 Štúrova 3, Luxorka

Hľadáme

KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Michal
Andrej
Eva
Ľubica
Andrej
Lucia
Katka
Jana
Dominika
Martin
Darina
Mirka
Laura
Martin
Simona
Veronika
Táňa
Ondrej
Milan
Katka
Marián
Zuzka
Dana
Patrik
 

Naše ciele do 2019

Na Slovensku je takmer 5000 detí v centrách pre deti a rodiny.

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele na rok 2019 zatiaľ pre západné Slovensko.

Dobrovoľníkov

82
100

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

11
 
Pomôžte nám rásť
 

Buď BUDDY a staň sa súčasťou našej komunity

SK