KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Katka
Ondrej
Táňa
Dominika
Dia
Andrej
Soňa
Martin
Majo
Marián
Viktor
Ľubica
Dana
Anka
Ivana
Zuzka
Lucia
Darina
Eva
Patrik
Jana
Andrej
Katka
Simona
 

Naše ciele do 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v centrách pre deti a rodiny.

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele na rok 2020 zatiaľ pre západné Slovensko.

Dobrovoľníkov

72
95

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

10
11
 
Pomôžte nám rásť
 

Buď BUDDY a staň sa súčasťou našej komunity

SK