Školenia

BUDDY dobrovoľníci ponúkame vám možnosť konzultovať s...
17:00 Štúrova 3, Luxorka

Hľadáme

Pre Detský domov v Piešťanoch hľadáme 15 BUDDY dobrovoľníkov ako aj BUDDY asistentov k postihnutým deťom a Doučovacích BUDDIES.

KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Petra
Ivana
Mirka
Andrej
Dia
Majo
Patrik
Katka
Anka
Michal
Juraj
Martin
Dana
Ivana
Simona
Viktor
Veronika
Ivka
Ondrej
Paľo
Sylvia
Zuzka
Milan
Dominika
 

Naše ciele do 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v detských domovoch

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele do roku 2020 pre Bratislavu a okolie.  
Do každého domova hľadáme len zopár dobrovoľníkov.

Dobrovoľníkov

96
230

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

11
15
 
Pomôžte nám rásť
 

Dostávaj aktuálne novinky a nové články

SK