Školenia

Ďalšie úvodné školenie pre všetkých prihlásených...
09:00 Štúrova 3, Luxorka

Hľadáme

Pre Detský domov Harmónia hľadáme ďalších 8 BUDDY dobrovoľníkov aj doučovacích BUDDIES.

KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Simona
Viktor
Ivana
Lucia
Juraj
Dia
Milan
Darina
Andrej
Saša
Anka
Veronika
Patrik
Ivana
Petra
Simona
Dominika
Eva
Jana
Táňa
Katka
Zuzka
Martin
Ondrej
 

Naše ciele do 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v detských domovoch

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele do roku 2020 pre Bratislavu a okolie.  
Do každého domova hľadáme len zopár dobrovoľníkov.

Dobrovoľníkov

96
230

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

11
15
 
Pomôžte nám rásť
 

Dostávaj aktuálne novinky a nové články

SK