Školenia

BUDDY dobrovoľníci ponúkame vám možnosť konzultovať so...
18:00 Štúrova 3, Luxorka

Hľadáme

Pre Detský domov na Dlhej ulici v Nitre hľadáme 1 BUDDY dobrovoľníka k deťom starším ako 12 rokov a 9 BUDDY dobrovoľníkov pre deti umiestnené v profesionálnych rodinách.  Rovnako hľadáme aj BUDDY asistentov k postihnutým deťom bez ohľadu na ich vek.

KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Petra
Veronika
Ivana
Soňa
Saša
Eva
Ondrej
Zuzka
Darina
Juraj
Anka
Sylvia
Simona
Jana
Martin
Viktor
Martin
Ľubica
Patrik
Dominika
Martin
Peter
Dia
Simona
 

Naše ciele do 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v detských domovoch

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele do roku 2020 pre Bratislavu a okolie.  
Do každého domova hľadáme len zopár dobrovoľníkov.

Dobrovoľníkov

96
230

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

11
15
 
Pomôžte nám rásť
 

Dostávaj aktuálne novinky a nové články

SK