KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Katka
Petra
Táňa
Milan
Sylvia
Paľo
Eva
Katka
Ondrej
Martin
Katka
Ivka
Peter
Ivana
Darina
Lucia
Martin
Majo
Dia
Ivana
Michal
Andrej
Laura
Mirka
 

Naše ciele do 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v centrách pre deti a rodiny.

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele na rok 2020 zatiaľ pre západné Slovensko.

Dobrovoľníkov

72
95

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

10
11
 
Pomôžte nám rásť
 

Buď BUDDY a staň sa súčasťou našej komunity

SK