Ciele na rok 2023

Na Slovensku je takmer 5000 detí v centrách pre deti a rodiny.

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôžte nám nájsť BUDDY dobrovoľníkov pre čo najviac detí.

Dobrovoľníkov

109
118

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

21
22
 
Pomôžte nám rásť
 

Chcem dostávať novinky z BUDDY sveta