KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

 

Ciele na rok 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v centrách pre deti a rodiny.

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele na rok 2020 zatiaľ pre západné Slovensko.

Dobrovoľníkov

83
95

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

11
11
 
Pomôžte nám rásť
 

Buď BUDDY a staň sa súčasťou našej komunity

SK