Školenia

BUDDY dobrovoľníci majú možnosť prebrať s Denisou Zlevskou...
17:00 Štúrova 3, Luxorka

Hľadáme

Pre Detský domov v Seredi hľadáme 15 BUDDY dobrovoľníkov aj 10 BUDDY asistentov pre postihnuté deti ako aj Doučovacích BUDDIES iba na doučovanie.

KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Martin
Zuzka
Táňa
Petra
Anka
Veronika
Lucia
Mirka
Eva
Dia
Andrej
Michal
Majo
Marián
Patrik
Andrej
Simona
Katka
Milan
Darina
Laura
Ivana
Martin
Sylvia
 

Naše ciele do 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v detských domovoch

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele do roku 2020 pre Bratislavu a okolie.  
Do každého domova hľadáme len zopár dobrovoľníkov.

Dobrovoľníkov

96
230

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

11
15
 
Pomôžte nám rásť
 

Dostávaj aktuálne novinky a nové články

SK