Školenia

Veľa detí z detských domovov trpí tzv. "poruchami správania...
17:00 Štúrova 3, Luxorka

Hľadáme

KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Marián
Martin
Ivana
Jana
Katka
Petra
Katka
Ľubica
Eva
Soňa
Ivana
Simona
Martin
Martin
Andrej
Simona
Katka
Veronika
Ondrej
Viktor
Saša
Sylvia
Lucia
Laura
 

Naše ciele do 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v detských domovoch

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele do roku 2020 pre Bratislavu a okolie.  
Do každého domova hľadáme len zopár dobrovoľníkov.

Dobrovoľníkov

98
200

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

14
18
 
Pomôžte nám rásť
 

Dostávaj aktuálne novinky a nové články

SK