Školenia

BUDDY dobrovoľníci ponúkame vám možnosť konzultovať so...
18:00 Štúrova 3, Luxorka

Hľadáme

Pre Detský domov na Botanickej ulici v Trnave hľadáme 15 BUDDY dobrovoľníkov aj asistentov k postihnutým deťom aj doučovacích BUDDIES.

KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Majo
Saša
Marián
Ondrej
Dana
Simona
Viktor
Ivana
Martin
Milan
Lucia
Katka
Andrej
Jana
Ivana
Ľubica
Martin
Ivka
Dia
Darina
Zuzka
Patrik
Mirka
Peter
 

Naše ciele do 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v detských domovoch

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele do roku 2020 pre Bratislavu a okolie.  
Do každého domova hľadáme len zopár dobrovoľníkov.

Dobrovoľníkov

96
230

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

11
15
 
Pomôžte nám rásť
 

Dostávaj aktuálne novinky a nové články

SK