Školenia

Úvodné školenie pre všetkých pozvaných a prihlásených...
09:00 Štúrova 3, Luxorka

Hľadáme

KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Dominika
Martin
Dia
Ivana
Paľo
Viktor
Peter
Martin
Simona
Patrik
Katka
Dana
Anka
Marián
Darina
Ľubica
Veronika
Soňa
Zuzka
Katka
Ivana
Simona
Eva
Michal
 

Naše ciele do 2020

Na Slovensku je takmer 5000 detí v detských domovoch

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele do roku 2020 pre Bratislavu a okolie.  
Do každého domova hľadáme len zopár dobrovoľníkov.

Dobrovoľníkov

98
200

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

14
18
 
Pomôžte nám rásť
 

Dostávaj aktuálne novinky a nové články

SK