KTO JE BUDDY

V roku 2006 sme stretli deti z detských domovov a úprimne sme im chceli pomôcť.

Ale ako môžeme pomôcť naozaj

Viac o proGRAME buddy

Simona
Patrik
Andrej
Katka
Ivana
Martin
Lucia
Peter
Simona
Mirka
Anka
Dia
Jana
Saša
Juraj
Ľubica
Veronika
Katka
Katka
Sylvia
Petra
Soňa
Martin
Dominika
 

Naše ciele do 2019

Na Slovensku je takmer 5000 detí v centrách pre deti a rodiny.

Ročne z nich odíde priemerne 500 a príde nových 500 detí.
 
Pomôž nám naplniť naše ciele na rok 2019 zatiaľ pre západné Slovensko.

Dobrovoľníkov

82
100

v

Máme Chceme dosiahnuť

Detských domovoch

11
 
Pomôžte nám rásť
 

Buď BUDDY a staň sa súčasťou našej komunity

SK