Novinky

2.06.2022
PRIHLASOVANIE ZÁUJEMCOV O TÚTO PRACOVNÚ POZÍCIU BOLO UKONČENÉ.
28.04.2022
Každý jeden nový BUDDY dobrovoľník je dôvodom na radosť. Vieme totiž, že sme tým dali ďalšiemu dieťaťu vyrastajúcemu bez rodiny šancu získať blízku osobu, ktorej môže dôverovať a ktorá ho bude podporovať aj v čase, keď sa bude stavať na vlastné nohy. Vytvorením BUDDY dvojice sa však naša práca nekončí, naopak, začína sa tá kľúčová fáza starostlivosti a podpory ich vzťahu, aby sa stal dlhodobým, stabilným a významným. Kľúčovú rolu v podpore hrajú koordinátori dobrovoľníkov. Tí sú v blízkom kontakte s dobrovoľníkom, dieťaťom aj Centrom pre deti a rodiny a pomáhajú dobrovoľníkovi pri plnení jeho poslania.
30.03.2022
Najskôr to najdôležitejšie: v roku 2021 spoznalo BUDDY dobrovoľníka až 23 nových detí z CDR a  celkovo sme sa v roku 2021 starali o 101 BUDDY dvojíc. Z toho máme veľkú radosť.
25.01.2022
Názov pozície: Office asistent/asistentka Miesto práce: Bratislava Termín nástupu: apríl - máj 2022 Typ pracovného pomeru: 60%-tný pracovný úväzok (s možným rastom pracovného úväzku) Nástupný plat: od 600 € brutto 
13.01.2022
PRIHLASOVANIE ZÁUJEMCOV O TÚTO PRACOVNÚ POZÍCIU BOLO UKONČENÉ.
7.12.2021
Takmer 3500 detí u nás nemôže vyrastať vo svojich rodinách, ale žije priamo v Centrách pre deti a rodiny. Deťom chýbajú zdravé rodinné vzťahy a reálny kontakt s vonkajším prostredím. Program BUDDY preto pre ne hľadá dobrovoľníkov, aby mohli získať skutočný vzor, ku ktorému môže vzhliadať, učiť sa od neho a úspešne sa tak zaradiť do spoločnosti. A to nejde bez štedrosti podporovateľov, medzi ktorých patrí aj Férová Nadácia O2.
12.11.2021
Posledný rok, ktorý bol poznačený pandémiou, bol určite ťažký aj pre deti z  Centier pre deti a  rodiny. Napriek tomu sa programu BUDDY darilo sprevádzať existujúce dvojice, v  ktorých dobrovoľníci kvalitne trávia čas s  deťmi z  centier. Aj vďaka podpore z  Nadačného fondu Mercedes-Benz Financial v  Nadácii Pontis sme sa mohli v rámci projektového obdobia kvalitne starať o  94 BUDDY dvojíc. 

Pages