2 % z daní

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE NAPLNIŤ SEN, ABY KAŽDÉ DIEŤA, KTORÉ NEVYRASTÁ VO SVOJEJ RODINE, MALO ASPOŇ JEDNU OSOBU, KTOREJ DÔVERUJE A ŽILO SAMOSTATNÝ A DÔSTOJNÝ ŽIVOT.

2 % Z DANÍ

NAŠE ÚDAJE:
Názov: PRO VIDA
Sídlo: Strážna 11, 831 01 Bratislava
Právna forma: Občianské združenie
IČO: 37927051