2 % z daní

POMÁHAJÚ MENIŤ ŽIVOTY DETÍ, KTORÉ NEMÔŽU VYRASTAŤ V RODINE

BUDDY spája deti z detských domovov (Centier pre deti a rodinu) s vyškolenými dobrovoľníkmi. Vytvára a udržiava (ne)obyčajné priateľstvá, ktoré majú silu zmierniť vplyv zlých skúseností z minulosti týchto detí. Každý vzťah vie byť náročný a vyžaduje si starostlivosť. Pre BUDDY priateľstvá to platí niekoľkonásobne a preto sa o ne stará celý tím odborníkov a psychológov.

Vaše 2% nám pomôžu nájsť a vyškoliť viac dobrovoľníkov, ktorí pomôžu deťom na ceste k samostatnosti a dajú im nádej na lepšiu budúcnosť. Aj takto môžete prispieť k empatickejšej spoločnosti a znižovaniu sociálnych rozdielov.

 

NAŠE ÚDAJE:
Názov: PRO VIDA
Sídlo: Strážna 11, 831 01 Bratislava
Právna forma: Občianské združenie
IČO: 37927051

 

Čo deťom v inštitucionálnej starostlivosti chýba?

V Centrách pre deti a rodiny je o deti po materiálnej stránke postarané. Ich základné potreby sú naplnené. Majú kde bývať, majú čo jesť, vyrastajú v spoločnosti iných detí, majú prístup k vzdelaniu aj zdravotnej starostlivosti.

...chýba im však individuálna pozornosť.

 

Možnosť budovať priateľský, nezištný a dôverný vzťah aj s dospelými mimo centier je pre rozvoj dieťaťa veľmi dôležitá.

Sociálna sieť detí vyrastajúcich v centrách zriedka siaha mimo inštitúciu. Ich pohľad na svet je preto často skreslený. Deťom chýbajú zdravé rodinné vzory a reálny kontakt s vonkajším prostredím, kde by boli zodpovedné samé za seba.

Deti potrebujú skutočné vzory, ku ktorým môžu vzhliadať a učiť sa od nich. Dôsledne vyberáme zrelých, dospelých ľudí s dobre nastavenými hodnotami, ktorí sú im skutočnou oporou a venujú im to najcennejšie – svoj čas. Už pár hodín týždenne totiž dokáže pozitívne zmeniť osud dieťaťa na celý život.

Každé dieťa je iné. Iba cielená individuálna starostlivosť môže riešiť hlboko zakorenené traumy a rozvíjať potenciál každého dieťaťa.

BUDDY dobrovoľník tvorí a trpezlivo buduje rešpektujúci vzťah, vďaka ktorému dieťa vyrastajúce mimo rodiny dostáva to, čo mu najviac chýba. Dobrovoľníci dávajú to najcennejšie, čo majú – svoj čas a dieťa získava niekoho, na koho sa môže spoľahnúť. Už pár hodín týždenne spoločne stráveného času môže pozitívne zmeniť osud dieťaťa na celý život.
 

Naše miesto v systéme

Dopĺňame existujúci štátny systém, ktorý s rastúcim vekom dieťaťa vynakladá viac peňazí na jeho starostlivosť a začlenenie do spoločnosti. V našom programe pracujeme na tom, aby sa deti po odchode z Centier pre deti a rodiny stali čo najľahšie a najrýchlejšie plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. Naším spoločným prianím však pritom ostáva, aby žiadne dieťa nemuselo vyrastať v CDR.

Ďakujeme, že nám pomáhate.