O nás

BUDDY program poskytuje podporu deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. BUDDY je o vzťahu, ktorý lieči a učí deti opäť dôverovať. Keď deti trávia spoločne s dobrovoľníkom svoj voľný čas, dokážu si vytvoriť bezpečný, dôverný vzťah a zároveň získajú oporu pri svojom ďalšom životnom rozvoji.

Súčasná situácia

Takmer 5 000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny (“CDR” - bývalé detské domovy). Ústavná starostlivosť im však nedokáže dať to, čo potrebujú najviac - blízky vzťah s dospelým, ktorý by sa im nezištne venoval. Po odchode z centra tak často žijú na okraji spoločnosti.

Riešenie

BUDDY hľadá, vyberá a spája dobrovoľníkov s deťmi z Centier pre deti a rodiny . Dobrovoľníci sa stále vzdelávajú a deťom na spoločných stretnutiach venujú to najvzácnejšie, svoj čas. Postupne vzniká zdravý, dôverný a dlhodobý vzťah. Tento vzťah poskytuje základ pre napĺňanie individuálnych potrieb detí a oporu pri hľadaní ich miesta v spoločnosti.