O nás

Kto je BUDDY

Stretli sme deti z detských domovov a chceli sme im pomôcť.  Nie aby sme sa my cítili lepšie, ale aby sa im naozaj darilo lepšie.

Ale čo im pomôže skutočne?  Po 10 rokoch skúšania táborov, kurzov, zážitkového vzdelávania, víkendoviek a projektov, do ktorých sa zapojilo viac ako 150 detí a 200 dobrovoľníkov, sme s pomocou najlepších odborníkov prišli na odpoveď, o ktorej sme dávno tušili, že je tá pravá.

Nič nepomôže dieťaťu viac ako dobrý zrelý dospelý, ktorý ho má rád.  Deti v rodinách sledujú svojich rodičov, ktorí ich majú radi a venujú im zadarmo svoju pozornosť a učia sa od nich rozmýšľať, cítiť, prežívať a rozhodovať sa. Deti bez takýchto možností trpia nedostatkom lásky, blízkosti, vzorov, nemajú kde vidieť, že je normálne nahnevať sa a zasa sa udobriť, vydržať v manželstve v dobrom aj v zlom, ísť do práce aj keď sa človeku nechce a vrátiť sa z nej domov síce unavený, ale aj tak plný lásky pre svoje dieťa.  

Tomu, kto lásku dostal, sa ľahko mudruje o tom, ako rieši životné problémy, kariéru, vzťahy a ako prináša hodnotu do spoločnosti. Ten, kto lásku nedostal, radšej mlčí.

Rodičia detí žijúcich v detských domovoch väčšinou neposkytujú svojim deťom možnosť spoznať takých dospelých, ktorí môžu byť vzorom pre ich deti a sami spravidla takýmito vzormi nie sú.  Deti z detských domovov samozrejme poznajú množstvo dospelých - vychovávateľov, psychológov, sociálnych pracovníkov, učiteľov - tých však priamo alebo nepriamo platí štát za to, že im venujú pozornosť.   

Stretnúť a mať naozajstný vzťah s dospelým človekom, ktorému by na nich záležalo celkom zadarmo a nezištne, je pre ne takmer nemožné.

Preto existuje program BUDDY.  Buddy je dobrovoľník, ktorý umožní dieťaťu z detského domova mať s ním kvalitný a naozajstný vzťah so všetkým, čo k tomu patrí - trávia spolu celkom dobrovoľne voľný čas, dôverujú si, rozumejú si a vedia, že sa jeden od druhého majú čo učiť.  Je to naozaj jednoduché.  Vzťah so zrelým dobrým dospelým je totiž sám o sebe pre dieťa liečivý.

Program BUDDY je určený pre deti staršie ako 12 rokov, pretože mladšie deti sú náchylné naviazať sa na dobrovoľníka ako na náhradného rodiča.  BUDDY nie je náhradný rodič, je to aspoň o 10 rokov starší priateľ - niečo ako krstný otec, mama, strýko, teta, starší brat alebo sestra. Takýchto BUDDY dobrovoľníkov nájdeme, vyberieme, vyškolíme, vysvetlíme im o čo ide a čo na tom funguje.  Dobrovoľníka po dôkladom zaškolení zoznámime s dieťaťom z domova a umožníme obom spojiť dva svety, ktoré sa dovtedy obchádzali. Následne BUDDY dobrovoľník navštevuje školenia a konzultuje s našimi psychológmi raz mesačne svoje skúsenosti, aby svojmu BUDDYmu naozaj rozumel a aby vydržal nie mesiac, ani rok, ani dva, ale ideálne celý život.  

Dobrovoľník sa naučí, ako reagovať na deti s niekedy komplikovaným správaním a dieťa z domova sa naučí, ako reagovať na niekedy komplikovaný svet mimo detského domova. Združujeme najlepších odborníkov na výchovu a psychológiu detí a pomáhame dobrovoľníkom, vychovávateľom, profesionálnym rodičom, pestúnom, učiteľom, rodičom aj budúcim rodičom rozumieť deťom, chápať neviditeľné príčiny ich správania a tak meniť viditeľné následky ich výchovy. Tým dopĺňame deťom z detských domovov to, čo im chýba a deťom v rodinách to, čo chýba ich rodičom.

 

 

Niekedy stačí tak málo - stretnúť sa raz za týždeň a priateľstvo ostane na celý život.