O nás

Kto je BUDDY

„Program BUDDY je o (ne)obyčajnom priateľstve medzi dobrovoľníkmi a deťmi, ktoré nevyrastajú vo svojich rodinách. Priateľstve, ktoré deťom pomáha na ceste k samostatnosti.“

 

Stretli sme deti z centier pre deti a rodiny (bývalých detských domovov) a chceli sme im pomôcť.  Aby sa naozaj mali lepšie.

Ale čo im pomôže skutočne?  Po 10 rokoch skúšania táborov, kurzov, zážitkového vzdelávania, víkendoviek a projektov, do ktorých sa zapojilo viac ako 150 detí a 200 dobrovoľníkov, sme s pomocou najlepších odborníkov prišli na odpoveď, o ktorej sme dávno tušili, že je tá pravá.
 

I keď si myslíme, že deti by mali vyrastať v rodinách, niekedy to nie je možné. Preto vznikol BUDDY. Aby každé dieťa malo aspoň jedného dospelého, na ktorého sa môže spoľahnúť a pomôže mu nájsť miesto v živote. Deti v rodinách sledujú svojich rodičov, ktorí ich majú radi a venujú im nezištne svoju pozornosť a učia sa od nich rozmýšľať, cítiť, prežívať a rozhodovať sa. Deti bez takýchto možností trpia nedostatkom lásky, blízkosti, vzorov, nemajú kde vidieť, že je normálne nahnevať sa a zasa sa udobriť, vydržať v manželstve v dobrom aj v zlom, ísť do práce aj keď sa človeku nechce a vrátiť sa z nej domov síce unavený, ale aj tak plný lásky pre svoje dieťa. 
 

Preto aj keď sú deti v centrách v bezpečí, majú kde bývať, čo jesť i dostatok oblečenia či hračiek, chýba im reálny kontakt s vonkajším prostredím, kde by boli samy za seba. Potrebujú pomôcť pochopiť, ako funguje, ako sa v ňom žije a pracuje. Biologickí rodičia detí na to obvykle nemali čas alebo možnosti. V centrách či školách sú zasa súčasťou kolektívu a vychovávatelia, psychológovia, sociálni pracovníci či učitelia ani pri tej najväčšej snahe nemajú priestor venovať sústredenú pozornosť každému dieťaťu samostatne. 

Preto existuje program BUDDY.  BUDDY je dospelý dobrovoľník, ktorý umožní dieťaťu z centra mať s ním bezpečný vzťah založený na dôvere. Trávia spolu celkom dobrovoľne voľný čas, rozumejú si a vedia, že sa jeden od druhého majú čo učiť.  Je to naozaj jednoduché. Takýto vzťah je totiž sám o sebe pre dieťa liečivý.
 

Program BUDDY je určený pre deti staršie ako 12 rokov, pretože mladšie deti sú náchylné naviazať sa na dobrovoľníka ako na náhradného rodiča.  BUDDY nie je náhradný rodič, je to aspoň o 10 rokov starší priateľ a mentor - niečo ako krstný otec, mama, strýko, teta, starší brat alebo sestra. Takýchto BUDDY dobrovoľníkov nájdeme, vyberieme, vyškolíme a vysvetlíme im svet dieťaťa, ktoré nevyrastá vo svojej rodine.  Dobrovoľníka po dôkladnom zaškolení zoznámime s dieťaťom z centra a umožníme tak spojiť dva svety, ktoré sa dovtedy nestretli. Následne BUDDY dobrovoľník navštevuje školenia a konzultuje s našimi psychológmi - koordinátormi raz mesačne svoje skúsenosti, aby svojmu BUDDYmu naozaj rozumel a aby vydržal nie mesiac, ani rok, ani dva, ale ideálne celý život.  

Združujeme najlepších odborníkov na výchovu a psychológiu detí a pomáhame dobrovoľníkom, vychovávateľom, profesionálnym rodičom, pestúnom, učiteľom, rodičom aj budúcim rodičom rozumieť deťom, chápať neviditeľné príčiny ich správania a tak viditeľne meniť následky ich výchovy. Niekedy stačí tak málo - stretnúť sa raz za týždeň a priateľstvo ostane na celý život. 

 

EVERYBODY NEEDS SOMEBUDDY