Buď BUDDY

Chceš pomáhať priamo a konkrétne? Nájdeš si čas raz za týždeň? Pomôž rásť dieťaťu, ktoré nevyrastá vo svojej rodine. Malá zmena v tvojom živote, môže zmeniť celý svet jednému dieťaťu. Pridaj sa k BUDDY dobrovoľníkom, ktorí zmysluplným trávením svojho času dávajú nádej na lepšiu budúcnosť.

PRAVIDELNE

Hodiny

DLHODOBO

Kalendar

DOBROVOĽNE

Srdce

BEZPEČNE

Lodka

KOMU POMÁHAME?

Dieta Dieta

Deťom, ktoré nevyrastajú vo svojej rodine, ale v inštitúcii. Žijú v skupine s inými deťmi, ktoré majú podobné príbehy, pod dohľadom vychovávateľov v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy). BUDDY sa venuje deťom, u ktorých je nízka miera adopcií (zapájame deti vo veku 12-16 rokov) a tak je pravdepodobné, že dôležité roky dospievania strávia v centre. Všetky základné potreby pre život majú zabezpečené. To, čo im najviac chýba, je blízky vzťah s dospelým mimo centra, ktorý by sa im nezištne a individuálne venoval. Pocit, že sa majú na koho spoľahnúť aj po odchode z CDR.

KTO JE BUDDY?

Buddy Buddy

Dobrovoľník, ktorý má silnú motiváciu pomáhať, hľadá v živote hlbší zmysel, túži sa rozvíjať a je ochotný do toho investovať to najcennejšie, čo má – svoj čas. Jeho úlohou je pravidelne každý týždeň sa stretávať mimo centra s jedným dieťaťom a trpezlivo s ním budovať dlhodobý priateľský vzťah. Prijímať ho také, aké je. Byť tak (ne)obyčajne spolu v prítomnom okamihu. Byť pre dieťa človekom, ktorému môže dôverovať a ktorý mu pomáha pripraviť sa na samostatný a plnohodnotný život v dospelosti.

Chcem byť buddy

V ČOM SPOČÍVA BUDDY DOBROVOĽNÍCTVO?

O ČOM TO JE?

Dievca
 • o pravidelnom, dlhodobom a bezpečnom stretávaní sa vo voľnom čase
 • o trpezlivom budovaní individuálneho 1:1 vzťahu, v ktorom traumatizované dieťa získa človeka, na ktorého sa môže spoľahnúť a ktorému môže dôverovať
 • o kvalitnom trávení času (prechádzky, šport, bytie spolu v prítomnom okamihu)
 • o dobrovoľnosti – dieťa, o ktoré sa celodenne starajú zamestnanci inštitúcií získava pocit, že na ňom niekomu nezištne záleží
 • o spoznávaní sa (hlbšie rozhovory na aktuálne témy dieťaťa, inšpirácia vlastným vzorom) a podpore dieťaťa (rešpekt, aktívne počúvanie, pochopenie, povzbudenie, prijatie)
 • o praktickej pomoci v živote (napr. pri sťahovaní, hľadaní zamestnania, so školou, s úradmi atď.)

O ČOM TO NIE JE?

 • o forme adopcie alebo pestúnskej starostlivosti
 • o výchove – BUDDY dieťa nehodnotí, nepoučuje, netlačí naňho, neprikazuje, nezakazuje, netrestá
 • o finančnej pomoci – BUDDY dieťaťu nedáva peniaze, pôžičky, veľké dary
 • o poskytnutí bývania
 • o veľkolepých zážitkoch, prekvapeniach a dopriavaní luxusu
 • o starostlivosti páru o dieťa (BUDDY vzťah tvorí 1 dieťa a 1 dospelá osoba, žena - dievča, muž - chlapec) – v prípade, že obaja z páru chcú byť BUDDY, je potrebný minimálne 6 mesačný odstup od zapojenia prvého z nich do programu
Buddy pozor

 

AKÝ MÁ BUDDY DOBROVOĽNÍCTVO ZMYSEL?

PRE DIEŤA

 • prichádza sociálna podpora Deti získavajú pocit, že niekam patria, že je tu pre nich niekto, na koho sa môžu spoľahnúť.

 • odchádza samota Deti vyrastajúce v CDR sú neustále v skupine (v domove aj v škole), ale cítia sa osamelé. BUDDY vzťah je výnimočný tým, že je individuálny a napĺňa tak mnohé emocionálne potreby dieťaťa, ktoré systém nedokáže zabezpečiť.

 • obnovuje sa dôvera Traumatické zážitky z ranného detstva narúšajú dôveru v dospelých. BUDDY vzťah môže byť dôležitou korektívnou skúsenosťou, ktorá obnoví dôveru nielen v dospelých, ale aj v samých seba a v to, že svet je bezpečné miesto. (odporúčame prečítať si blog Šesť životov Severína)

 • zlepšuje sa emočná regulácia Deti lepšie spracovávajú silné emócie, dokážu ich účinnejšie regulovať, sú schopné sa ovládnuť v náročných situáciách.

 • rastie sebavedomie Vyššia sebadôvera a sebahodnota sú predpokladom na využitie vlastného potenciálu.

 • zvyšuje sa odolnosť Deti majú pevnejšiu pôdu pod nohami, zvyšuje sa ich zvládacia schopnosť a znižuje sa prah citlivosti na pocit ublíženia.

 • mizne rizikové správanie Deti s traumou sa často navonok prejavujú nevhodným správaním. V BUDDY vzťahu sa často upokoja, pristupujú k životu zodpovednejšie a aj ich okolie vníma pozitívnu zmenu v ich správaní.

 • skvalitňujú sa vzťahy s rovesníkmi Vzťahy s rovesníkmi sú uvoľnenejšie, zvyšuje sa schopnosť detí vytvárať kvalitné vzťahy a aj v nich zotrvávať.

 • zlepšujú sa akademické výsledky Deti dosahujú lepšie výsledky v škole, zdokonaľujú sa v rôznych zručnostiach.

 • zvyšuje sa kvalita života Deťom sa celkovo mení pohľad na svet a zvyšujú sa ich šance na úspešné zaradenie do reálneho života.

PRE DOBROVOĽNÍKA

 • šanca na osobnostný rast
 • prehĺbenie pokory a uvedomenie si, čo je v živote skutočne dôležité
 • priestor pre rozvoj širokej škály zručností (trpezlivosť, komunikácia, empatia, atď.)
 •  vzdelávanie v oblasti psychológie detí aj dospelých
 • prepojenie s odborníkmi z rôznych oblastí
 • pocit vďačnosti za vlastný život
 • pocit zadosťučinenia a radosť z pomáhania
 • nový pohľad na život, nové skúsenosti
 • kontakt mimo svojej spoločenskej bubliny – prepojenie rôznych svetov
 • spoznanie života, potrieb a výziev detí z Centier pre deti a rodiny
 • skvelý vzťah so skvelým dieťaťom
Buddy hviezdy ČO BY MAL SPĹŇAŤ BUDDY DOBROVOĽNÍK?
 • minimálny vek 27 rokov
 • zrelá a vyrovnaná osobnosť – stabilizovaná životná situácia, spracované životné udalosti
 • kapacita spraviť záväzok - odhodlanie trpezlivo budovať dlhodobý vzťah
 • silná vnútorná motivácia pomáhať
 • empatia a schopnosť pochopiť iných
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, angažovaný prístup a ochota pracovať na rozvoji seba a iných
 • zladenie s hodnotami BUDDY programu

Sme otvorení všetkým farbám pleti, národnostiam, vierovyznaniam či sexuálnym orientáciám. Ak spĺňaš požadované osobnostné kritériá, prihlás sa a pomôž zlepšovať svet.

 • žena z Bratislavského kraja (všetky dievčatá v Bratislavskom kraji aktuálne majú svoju BUDDY dobrovoľníčku)
 • kompenzácia náročnej životnej situácie alebo osamelosti
 • (budúci) rodič v očakávaní dieťaťa alebo rodič, ktorého dieťa je mladšie ako 2 roky
 • časté cestovanie mimo SR na obdobie dlhšie ako 2 týždne
 • súčasná prihláška oboch z páru do programu (s odstupom menším ako 6 mesiacov)

V prípade, že niektoré z daných kritérií popisujú vašu aktuálnu situáciu, odporúčame vám rozhodnutie stať sa BUDDY odložiť. Vymenované faktory sú pre nás rozhodujúce aj vo výberovom procese.

Na Slovensku je 110 Centier pre deti a rodiny, kde je približne 1000 detí, ktoré by mohli byť zapojené do programu.

CHCEM BYŤ BUDDY

AKO SA STANEM DOBROVOĽNÍKOM?

 • vyplním kontaktný formulár a dostanem ďalšie informácie s podrobnou prihláškou
 • vyplním prihlášku
 • úspešne prejdem 3-6 mesačným výberovým procesom (videoprednášky o vzťahovej väzbe a systéme sociálno-právnej ochrany, prezentácia na zoznámenie sa s programom, individuálny pohovor, skupinový pohovor, výpis z registra trestov, psychodiagnostické vyšetrenie a overenie referencií)
 • absolvujem celodenné vstupné školenie
 • v lokalite, kde pôsobím dlhodobo a pravidelne, mi BUDDY tím nájde vhodné dieťa (muž – chlapec, žena - dievča)
 • zoznámim sa s dieťaťom na pôde CDR
 • som v pravidelnom kontakte s dieťaťom aj s BUDDY koordinátorom, chodím na priebežné BUDDY školenia a spoločné podujatia

Stiahni si informácie pre záujemcov o BUDDY dobrovoľníctvo

Stiahnuť

Chcem byť buddy

Prihlás sa a daruj jednému dieťaťu z detského domova to najcennejšie - svoj čas a pozornosť. Môže mu to zmeniť život.

Chcem byť buddy

Ak sa na túto výzvu aktuálne necítiš, prispej nám finančne a my aj vďaka tvojej podpore nájdeme a vyškolíme nových dobrovoľníkov.

Pomôcť finančne