(NE)OBYČAJNÉ PRIATEĽSTVO V RUKÁCH ODBORNÍKOV

 

Podstatná časť osobnosti človeka sa utvára v detstve. Hlboko do duše sa nám zapisuje spôsob, akým vnímame seba a okolitý svet, aké kvalitné vzťahy sme schopní utvárať, ako reagujeme, čo sú naše citlivé miesta, akú mieru ohrozenia a stresu zažívame pri „bežnej prevádzke“.

Deti vyrastajúce v CDR si nesú na chrbte batôžtek plný ťažkých zážitkov, neadekvátnej záťaže, nedostatku lásky, veľkého sklamania a pocitu opustenia, ktorý má silu vplývať na ich prežívanie aj správanie.

V centrách pre deti a rodiny je o deti postarané po materiálnej stránke, majú zabezpečené bývanie, stravu, zdravotnú starostlivosť aj vzdelanie. Žijú v skupine iných detí s podobným osudom, o ktoré sa stará profesionálny personál. Podpora a pohodlie, ktorú dostávajú sa však končí ich dospelosťou a odchodom z CDR. Odvtedy sú odkázané samé na seba. V skutočnom svete, plnom skutočných ľudí, ktorý v podstate nepoznajú.

Jedným z cieľov Programu BUDDY je zmierniť šok z tohto prechodu do dospelosti a ponúknuť mladým podporu a priateľstvo, ktoré pretrvá.

BUDDY dobrovoľník tvorí a trpezlivo buduje rešpektujúci vzťah, vďaka ktorému opustené dieťa dostáva to, čo mu najviac chýba – individuálnu pozornosť a niekoho, na koho sa môže spoľahnúť. Dobrovoľníci venujú deťom to najcennejšie, čo majú – svoj čas. A robia to zadarmo. Pretože chcú. Pretože to dieťa za to stojí.

Už pár hodín týždenne spoločne stráveného času môže pozitívne zmeniť osud dieťaťa na celý život. Práca s traumatizovanými deťmi si vyžaduje obrovskú dávku trpezlivosti, železnú vytrvalosť a veľkú vnútornú motiváciu. Odmenou za to je dôvera dieťaťa, ktoré sa vzťahu postupne otvára.

BUDDY pomáha vytvárať a udržiavať (ne)obyčajné priateľstvá. Priateľstvá, ktoré majú obrovský prínos a hlboký význam. Priateľstvá, ktoré sú zároveň aj veľkou výzvou. Každý vzťah je komplikovaný a vyžaduje si starostlivosť. Pre BUDDY priateľstvá to platí niekoľkonásobne a preto sa o ne stará celý tím odborníkov. Vstupným vkladom je veľké srdce, vôľa pomôcť a ochota dobrovoľníka. To je veľa. Ale samo o sebe to nestačí. Dobrovoľníci dostávajú kontinuálnu podporu od psychológov z BUDDY tímu, ktorí s nimi systematicky, pravidelne pracujú, vzdelávajú a koučujú ich, pripravujú na všemožné scenáre. Sledujú pozorne vývoj a kvalitu vzťahu, meniace sa životné okolnosti oboch z dvojice a ich vplyv na dynamiku vo vzťahu. Sú tam vždy, keď dobrovoľníci potrebujú usmerniť alebo poradiť s náročnou situáciou, pomáhajú im pochopiť prežívanie a pohľad dieťaťa, učia ich, ako správne reagovať a ustáť vlastné emócie. Vďaka tomu má takýto vzťah potenciál zmierňovať traumu a pomáha liečiť hlboké rany. Všetko prebieha pod patronátom špeciálnej pedagogičky a terapeutky Zuzky Zimovej, ktorá je odbornou garantkou programu. Jej porozumenie a skúsenosti so svetom detí a mladých vyrastajúcich v CDR je veľmi hlboké a vnáša tak do programu aj cenný pohľad z tejto perspektívy.

V programe BUDDY priebežne myslíme na  to, aby každý, kto pomoc potrebuje, ju v našej podpornej sieti vedel nájsť. A vážime si, že vďaka našim podporovateľom dokážeme poskytovať podporu priebežne a dlhodobo. Lebo len tak to má zmysel.

Vysoká úroveň starostlivosti o BUDDY dvojice je možná aj vďaka podpore Nadačného fondu Slovanet.