Zuzana Zimová

Funkcia: 
Odborná garantka programu BUDDY / Potreby detí a náhradná starostlivosť

 

Špeciálna pedagogička a odborníčka na teóriu vzťahovej väzby s bohatými skúsenosťami z prostredia inštitucionálnej starostlivosti o deti.

 

V programe BUDDY vedie tím koordinátorov (psychológov) s cieľom strážiť bezpečnosť a kvalitu vzťahov medzi deťmi a BUDDY dobrovoľníkmi. S hlbokými vedomosťami o vplyve zážitkov z detstva na dospelosť nastavuje parametre programu tak, aby hlavnou úlohou dobrovoľníkov v BUDDY vzťahoch bolo pochopenie, prijatie, rešpekt, podpora, spoľahlivosť a predvídateľnosť. Absolútnou prioritou je predchádzanie ďalšiemu vzťahovému zraneniu dieťaťa v programe. Zuzka stráži zraniteľnosť detí, ale aj vzťahy organizácie s Centrami pre deti a rodiny a ich pracovníkmi, ktorí sú našimi kľúčovými partnermi. Ich dôvera je dôležitým predpokladom toho, aby nám s istotou zverili deti, ktoré majú v starostlivosti.

 

Spolupracuje aj s občianskym združením Návrat či organizáciou Coachingplus. Práca v občianskom združení Návrat ju priviedla k náhradným rodinám a ich starostiam. Štyri roky pracovala ako metodička na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa usilovala zlepšiť systém starostlivosti o deti v detských domovoch. Spolupracovala s portálom Rodinka.sk, pre vydavateľstvo Raabe písala články a bola editorkou edície Sociálne vzťahy a problémy na školách. Do knihy Ako byť šťastný? prispela rozhovorom o výchove. V Bratislave poskytuje vzťahové poradenstvo, terapiu, vzdelávanie a supervíziu.