BUDDY obdržal medzinárodný grant od Active Citizens Fund - Slovakia

Program ‘BUDDY’ má od tohto roku nového podporovateľa. Je ním program ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenia postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. V období 2018 – 2023 má ACF v pláne rozdeliť 7,7 mil. EUR pomedzi 17 grantových výziev, čím podporí slovenské občianske organizácie a taktiež sprostredkuje podporné aktivity v oblasti vzdelávania, organizácie či samofinancovania.

Cieľ programu BUDDY a Active Citizens Fund je jasný. Obom ide o zlepšovanie postavenia mladých ľudí zo zraniteľných skupín v spoločnosti. Na ceste k zlepšovaniu spoločnosti sa ACF – Slovakia v roku 2019 rozhodlo podporiť aj program BUDDY, a tak pomôcť mladým ľudom z Centier pre deti a rodinu na ceste k samostatnému životu. BUDDY program hľadá, vyberá, školí, a stará sa o dospelých dobrovoľníkov, ktorí dlhodobo jeden na jedného sprevádzajú a pomáhajú napĺňať potreby detí. Cieľom programu je, aby každé dieťa, ktoré nevyrastá vo svojej rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej dôveruje a viedlo samostatný a dôstojný život. Zdroje ACF grantu plánuje program využiť na posilnenie programového tímu, výberový proces nových dobrovoľníkov a rozbehnutie nových vzťahov, starostlivosť o dobrovoľníkov a deti zapojených do programu, a školenia a vzdelávacie aktivity spojené so sledovaním kvality a dopadu na našu zraniteľnú skupinu.

“Sme veľmi vďační, že sa môžeme aj vďaka podpore ACF - Slovakia naďalej rozvíjať a spolu s našimi dobrovoľníkmi pomáhať mladým ľudom k osamostatneniu a zaradeniu do spoločnosti - aby jedného dňa mali prácu, bývanie a kvalitné vzťahy,” povedal o spolupráci Ladislav Kossár, zakladateľ programu BUDDY.