Napriek pandémii všetky BUDDY vzťahy fungujú aj naďalej

 

 

Už viac ako šesť mesiacov žijeme v sociálnej izolácii. Viacerým z nás tak citeľne chýba kontakt so širšou skupinou ľudí, či už je to rodina, priatelia alebo pracovný kolektív. Vzťahy sa však snažíme udržiavať aspoň na diaľku prostredníctvom moderných technológií. Často nám pri tom môže pomôcť aj to, že naše vzťahy stoja na pevnom, roky poctivo budovanom základe s množstvom osobného kontaktu. No aj tak to nie je pre mnohých z nás jednoduché. 

Náročnejšie ako my to majú ale deti zapojené do programu BUDDY, keďže ich vzťah s dobrovoľníkom zatiaľ nestojí na takých pevných základoch. Sťažený začiatok vzťahu má niekoľko dvojíc, kde k zapojeniu došlo tesne pred lockdownom a tak sa mali možnosť vidieť osobne len niekoľkokrát. Je vôbec možné, aby takýto BUDDY vzťah vydržal dlhodobé odlúčenie? 

„S radosťou konštatujem, že kvôli pandémii neskončil doteraz ani jeden BUDDY vzťah. Dokonca viac ako tri štvrtiny BUDDY dvojíc stále fungujú veľmi dobre aj pri náročných podmienkach,“ hodnotí programový manažér Jaro Timko.  

Veľký podiel na tomto výsledku má motivácia a vytrvalosť dobrovoľníkov, ako aj kvalitná podpora koordinátoriek programu. „Receptom na úspech je pravidelný kontakt s dobrovoľníkmi, poctivá analýza individuálnej situácie dvojíc, poradenstvo našej odbornej garantky a v niektorých prípadoch aj sprostredkovanie technického vybavenia pre uľahčenie komunikácie,“ približuje Vierka Vatrtová, jedna z koordinátoriek dobrovoľníkov. 

Od novembra 2020 do marca 2021 sa uskutočnilo viac ako dvesto plnohodnotných podporných stretnutí koordinátoriek s dobrovoľníkmi, najčastejšie vo forme telefonátov a videočetov. Najtvorivejšou formou podpory dvojíc bol vianočný online večierok s online kvízom, na ktorom deti privítali aj zahraničného tanečného hosťa.  

Kvalita starostlivosti o  BUDDY dvojice bola zabezpečená aj vďaka podpore Nadačného fondu Slovanet