Nová kampaň a veľká vďaka

 

V štyroch slovenských krajoch a desiatich mestách sa momentálne staráme o 90 BUDDY dvojíc. V Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Pečeňadoch, Holíči, Kolárove, Malackách, Bernolákove a v Piešťanoch už v týchto dňoch čakajú ďalšie deti vyrastajúce bez rodičov na svojho BUDDY dobrovoľníka. V tomto mesiaci sme spustili náborovú kampaň pre nových dobrovoľníkov aj v dvoch najväčších mestách na východe Slovenska - v Košiciach a Prešove. BUDDY kampaň môžete v týchto dňoch vidieť v televízii, na citylightoch v rôznych mestách krajiny a tiež na internete. Jej cieľom však nie je len osloviť nových dobrovoľníkov, ale tiež nájsť darcov, ktorí nám pomôžu zabezpečiť starostlivosť o existujúce dvojice a vytvárať nové.

Ak ste ju ešte nezahliadli, pozrieť si ju môžete práve tu a teraz:

Naša nová kampaň by nemohla vzniknúť bez usilovnej práce celého nášho tímu a bez kreativity, snahy a odhodlania agentúry Oliver, ktorá spolu s nami kampaň vymyslela a bez šikovných video producentov Hitchhiker Films, ktorí kampaň natáčali, režírovali a strihali. 

Touto cestou by sme sa preto chceli z celého srdca a v menej všetkých detí, ktoré nevyrastajú vo svojich rodinách, poďakovať:

Ďurovi Bartošovi, Michaele Ostricovej, Jurajovi Pobjeckému z agentúry Oliver.

 

Danovi Dekanovi, Martinovi Chlpíkovi, Ivanovi Hulíkovi, Michalovi Goghovi, Ondrovi Hraškovi, Viktórii Cintulovej, Diany Kačerjakovej, Maruške Magálovej, Jánovi Balážikovi, Marekovi Kráľovskému, Lucii Koválovej, Martinovi Mercovi, Táni Pauhofovej, Martinovi Kaprálikovi, Rafaelovi Skurkovi ml., Martinovi Štulrajterovi, Rafaelovi Eči Skurkovi, Pavlovi Skalovi, Danielovi Neradovičovi, Zdenovi Zemanovi, Marekovi Šajbidorovi, Anete Kurtovej, Barbore Kubi, Manuele Čapkovičovej, Richardovi Fulekovi, Tomášovi Halászovi, Matejovi Čutkovi, Danielovi Michlicovi, Zuzke Truchlej a Karolovi Holubčíkov z Hitchhiker Films.

Ďakujeme aj za obsadenie hercov agentúrou Charlie Brown a samotným hercom. Jakub Ursíny, Michal Hric, Igor Mrva, Aurélia Rapušáková, Alica Toholová, Veronika Elekaničová, Eliška Jurčíková, Eva Jánošíková a Jakub Kucek - odviedli ste skvelú prácu. 

Za poskytnutie lokácií na natáčanie ďakujeme kaderníctvu Hero Barber, mestskej časti Ružinov, Slovenskému vodohospodárskemu podniku oz Bratislava a Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

V neposlednom rade ďakujeme celému marketingovému tímu programu BUDDY na čele so Zuzanou Suchovou, Laurou Emrichovou, Tomášom Halánom, Mikim Čurikom, Jurkom Ondreášom, Matejom Gabrišom a taktiež za podporu ďalších nemenej dôležitých členov tímu - najmä Lacimu Kossárovi, Lucii Kossárovej, Zuzane Zimovej a Jarovi Timkov. 

Pevne veríme, že naše spoločné úsilie pomôže deťom, ktoré vyrastajú bez rodičov, na ceste za samostatným a dôstojným životom.

Ďakujeme