Program BUDDY cielene vedie deti k samostatnosti

 

Jednou z úloh rodiny pri výchove vlastných detí je aj naučiť ich všetko potrebné pre samostatné fungovanie v dospelosti. Na Slovensku však nežije takmer 5-tisíc detí vo svojich rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny (v bývalých detských domovoch). Deti v nich dostávajú profesionálnu starostlivosť, no často im chýba individuálna pozornosť. Potrebujú mať pri sebe niekoho, kto je tu cielene a dlhodobo práve pre ne. 

Práve preto vznikol program BUDDY, ktorý pomáha vytvárať (ne)obyčajné priateľstvá medzi dospelými dobrovoľníkmi a deťmi. Cieľom je, aby raz každé dieťa, ktoré nevyrastá vo svojej rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej dôveruje a viedlo samostatný a dôstojný život. Dobrovoľník je zrelý, empatický a trpezlivý dospelý človek, ktorý prijíma dieťa také, aké v skutočnosti je a dlhodobo mu venuje to najvzácnejšie - svoj čas.

Na vedenie detí k samostatnému a dôstojnému životu slúži v programe BUDDY licencovaný rozvojový nástroj Hviezda (Outcome Star), ktorý pomáha identifikovať a rozvíjať príležitosti na posilnenie dieťaťa na tejto ceste.

„Dnes nástroj Hviezda používa trinásť BUDDY dvojíc dobrovoľník-dieťa a máme pripravenú ďalšiu väčšiu skupinu dvojíc, ktoré by ho mohli vo svojom vzťahu taktiež využiť. Aktuálne čakáme na priaznivejšie podmienky, nakoľko začiatok práce s Hviezdou si vyžaduje pravidelné osobné stretávanie a to je stále ovplyvnené pandémiou COVID-19.“

 


Program BUDDY bol podporený Nadáciou ESET v rámci projektu „Neformálne vzdelávanie detí a mladých z Centier pre deti a rodiny v programe BUDDY prostredníctvom nástroja Outcome Star (Hviezda)“.