Chcem pomôcť finančne

€/m
ViacPotvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracovaní osobných údajov v systéme DARUJME.sk
Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný e-mail o dare. Ďakujeme!
Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda, na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.
ViacSúhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle platných Podmienok ochrany súkromia OZ PRO VIDA na účely zaradenia do databázy darcov OZ PRO VIDA v súvislosti s poskytovaním starostlivosti o darcu; informovania o možnostiach darcovstva; informovania o činnosti OZ PRO VIDA a to poštou, elektronicky alebo telefonicky, ako aj na účely štatistiky.

V prípade, že si želáte použiť platobnú kartu American Express, prosím použite Paypal.

PREPÁJAME SVETY A MENÍME SPOLOČNOSŤ. PRIDAJTE SA

Neobyčajným priateľstvom dlhodobo rozvíjame deti na ich ceste k samostatnosti. Zvyšujeme ich šancu nájsť si dôstojnú prácu, bývanie a znižujeme tak počet mladých bez domova, nezamestnaných a v kriminalite. Dobrovoľníci získavajú možnosť osobného naplnenia a rozvoja, zvyšuje sa ich trpezlivosť, empatia a získavajú iný pohľad na život. Zároveň sú pre tieto deti kľúčovými osobami v ich životoch. Našim cieľom je zabezpečiť starostlivosť o BUDDY dvojice a zároveň vytvárať nové. Preto potrebujeme vašu finančnú podporu.

Váš dar nám v nasledujúcom roku pomôže:

  • získať minimálne 200 uchádzačov o dobrovoľníctvo, vyhodnotiť ich a vybrať novým deťom tých najvhodnejších,

  • poskytnúť pravidelnú starostlivosť 100+ aktívnym dvojiciam,

  • nájsť BUDDY dobrovoľníka aspoň 25 novým deťom.

V mene detí a dobrovoľníkov vám srdečne ďakujeme za každý váš dar.

20201005_web_upravy_16.png Dieťa

„S podporou BUDDY dobrovoľníka som skončila školu a pomaly, ale isto sa zo mňa stáva dokonalý človek,“ hovorí Janka po 3 rokoch s BUDDY dobrovoľníčkou.

20201005_web_upravy_16.png Dobrovoľníčka

„BUDDY dobrovoľníctvo ma učí byť viac zodpovednou a zamyslieť sa nad tým, na čom v živote skutočne záleží. A samozrejme, dáva mi nové priateľstvo,“ povedala Jarmila po pol roku s BUDDY dieťaťom.

20201005_web_upravy_16.png Darca

„BUDDY prináša reálnu hodnotu pre deti z detských domovov a robia to správni ľudia,“ dodal Marek Sásik, ktorý je darcom programu BUDDY už 7 rokov.