Ladislav Kossár

Fotka: 
SK
Typ Osoby: 

Ladislav Kossár je zakladateľom PROVIDY a pomáha jej so strategickým smerovaním a investíciami do organizácií a jednotlivcov, ktorým rovnako záleží na udržateľnom riešení spoločenských problémov. Má ukončené právnické vzdelanie na Univerzite Komenského, študoval medzinárodne právo a kapitálové trhy na univerzitách  v Szegede, Utrechte na Harvard University v USA. Po krátkej pracovnej stáži v OSN v New Yorku pracoval 4 roky v investičnom bankovníctve v Londýne a Frankfurte. 10 rokov sa venoval rozvoju realitných projektov a investovaniu rizikového kapitálu. V súčasnosti sa okrem podpory znevýhodnených detí venuje mentorovaniu začínajúcich podnikateľov a správe aktív. Má neustále úsmev na tvári.