Lucia Kossárová

Funkcia: 
Spoluzakladateľka programu BUDDY / Meranie dopadu a kvality programu

 

Lucka je sestrou Ladislava Kossára a spoluzakladateľkou programu BUDDY. Ako odborná garantka pre oblasť kvality a merania dopadu sa v programe BUDDY venuje ochrane a bezpečnosti detí a udržiavaniu vysokej kvality programu pri raste organizácie.

 

Vďaka nej sa procesy v BUDDY neustále zlepšujú a profesionalizujú, aby chránili najlepší záujem detí a dobrovoľníci dostali čo najkvalitnejšiu podporu. Lucka je tiež "knižnicou" BUDDY vedomostí a skúseností z histórie programu. Záleží jej, aby boli všetci ľudia zapojení do programu vypočutí a neúnavne hľadá cesty, ako maximalizovať prínos programu v životoch detí a mladých dospelých. Pozorne sleduje aj spätné väzby zo strany BUDDY dobrovoľníkov, Centier pre deti a rodiny, BUDDY podporovateľov či tímu. Vďaka nej vie program ukázať cenné dáta BUDDY komunite a spoločnosti o kvalite a udržateľnosti programu, a najmä o dôležitosti bezpečnej vzťahovej osoby v živote dieťaťa, ktoré nevyrastá vo svojej rodine.

 

Dúfa, že program BUDDY spolu s ďalšími organizáciami pomôže k postupnej zmene systému tak, aby všetky deti mohli vyrastať v rodinách alebo mali v živote aspoň jednu blízku dospelú osobu, o ktorú sa môžu oprieť pri dospievaní.

 

Zo Slovenska odišla pred viac ako 20 rokmi, keď získala štipendium na štúdium v zahraničí. Vyštudovala sociálne vedy na University College Utrecht a medzinárodný rozvoj na John Hopkins SAIS v USA a v Taliansku. V minulosti pracovala pre Radu Európy a Svetovú banku a neskôr pôsobila ako konzultantka v otázkach zdravotníctva a sociálneho rozvoja v rôznych krajinách sveta. Žila aj v Londýne, kde získala PhD na London School of Economics a pracovala ako výskumníčka pre nezavislý think-tank, the Nuffield Trust, v oblasti merania, porovnávania a zlepšovania kvality zdravotných systémov či sociálnych politík. Okrem pôsobenia v programe BUDDY, naďalej poskytuje svoje poradenské služby v oblasti medzinárodného rozvoja, zlepšovania zdravia a kvality zdravotníctva, a merania dopadu. Aktuálne žije so svojou rodinou v Barcelone.