2 % POSTUP KROKOV PRE FYZICKÉ OSOBY

1. Vypočítajte si:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

NAŠE ÚDAJE:
Názov: PRO VIDA
Sídlo: Strážna 11, 831 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37927051

3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

4. Riadne vyplnené daňové priznanie:
a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na daňový úrad (adresu si nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste nám poukázali.

Poznámky:

Naše číslo účtu nepotrebujete ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze prevádzajú daňové úrady. Vy uhrádzate celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3 % aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2023. Ak poukazujete iba 2 % z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

IČO sa zarovnáva sprava a keďže obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.