2% POSTUP KROKOV PRE ZAMESTNANCOV

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali (vzor v samostatnej prílohe).

4. Vypíšte VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

NAŠE ÚDAJE:
Názov: PRO VIDA
Sídlo: Strážna 11, 831 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37927051

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad (adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost).

6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby nám previedli Vaše 2 % (3 %).

Poznámky:

Naše číslo účtu nepotrebujete ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze prevádzajú daňové úrady. Vy uhrádzate celú daň daňovému úradu.

IČO sa zarovnáva sprava a keďže obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.