Aj človek, ktorý dokáže byť oporou, potrebuje podporu

Vytváranie liečivých priateľských vzťahov medzi BUDDY dobrovoľníkom a dieťaťom z centra pre deti a rodiny je jednou z našich kľúčových aktivít. Náš tím sa však okrem nachádzania nových dobrovoľníkov, stará aj o existujúce BUDDY dvojice. Každý dobrovoľník v našom programe má po celý čas k dispozícii svojho koordinátora - psychológa, ktorý mu je oporou, aby on dokázal dávať podporu dieťaťu, s ktorým buduje BUDDY vzťah. Na pravidelných stretnutiach spolu preberajú vývoj vzťahu, náročné situácie, prípadne reakcie, s ktorými si BUDDY dobrovoľník nevie dať rady. Koordinátor ho v konkrétnych problémoch dokáže usmerniť a pomáha mu zvládať zložitejšie obdobia, aby dokázal vo vzťahu vytrvať. Jeden koordinátor je tu pre približne dvadsať BUDDY dvojíc.

Naším cieľom je kvalitu starostlivosti o BUDDY dvojice neustále zlepšovať, pretože si uvedomujeme, že naši dobrovoľníci čelia na svojej ceste s BUDDY dieťaťom rôznym výzvam. Od samotného budovania dôvery, cez vzťahové problémy, tému rodiny a zranení z minulosti, až po osamostatnenie sa odrastených detí a ich schopnosť nájsť si a udržať prácu, ktorá ich uživí a zaplatí im dôstojné bývanie. Dobrovoľníci otvárajú so svojimi koordinátormi – psychológmi množstvo náročných tém, no ani oni na to nie sú sami. Raz za týždeň mávajú supervízne stretnutia s našou odbornou garantkou, Zuzanou Zimovou, na ktorých je priestor na diskusiu o tom, ako sa im v ich poradenskej praxi darí a kde je to pre nich naďalej výzva. Na týchto pravidelných supervíziách sú vovádzaní do inovácií v štandardoch organizácie a cez reálne prípadové štúdie trénujú ich implementáciu do svojej praxe.

Štandardy sa týkajú predovšetkým pracovných postupov koordinátorov a intervenčných opatrení v prípade, že dobrovoľník, dieťa alebo celá dvojica prechádza náročnejším obdobím či krízou. Vzhľadom na to, že bezpečnosť dieťaťa, jeho záujmy a prospešnosť BUDDY vzťahu pre dieťa sú v programe BUDDY na prvom mieste, dávame dôraz na pravidelný kontakt koordinátora nielen s dobrovoľníkom, ale aj s dieťaťom – samostatne aj vo dvojici s dobrovoľníkom, a takisto aj s vychovávateľom skupiny centra pre deti a rodiny, v ktorom dieťa vyrastá.

V rámci starostlivosti sa zameriavame aj na sledovanie a vyhodnocovanie vplyvu BUDDY vzťahov na život dieťaťa. Už niekoľko rokov pravidelne zbierame spätné väzby od detí, ale aj od ich vychovávateľov z centier a dobrovoľníkov, ktoré nás utvrdzujú v tom, že BUDDY má mimoriadne pozitívny vplyv na životy všetkých zainteresovaných.

Zvýšenie kvality starostlivosti o BUDDY dvojice, väčšie zladenie postupov práce psychológov a kvalitnejšia intervencia sú možné aj vďaka podpore Nadačného fondu Slovanet.