BUDDY DAY: O buddovaní priateľstiev na Klepáči

Tohtoročný letný BUDDY Day sa konal v príjemnom tieni malokarpatských stromov na Železnej studienke v Bratislave.
V areáli zrekonštruovaného historického mlynu Klepáč pri Vydrickom potoku sa stretli BUDDY dvojice, interný BUDDY tím, priatelia programu a vybraní podporovatelia.

 

S pomocou skúsených inštruktorov z organizácie Plusko sme pre BUDDY deti pripravili zážitkový program zameraný na spoluprácu a vzájomné spoznávanie sa.

Pri plnení úloh v pevnosti BUDDYArt sme získavali indície, ktoré nás doviedli k riešeniu v podobe slova, čo nás všetkých spája: PRIATEĽ.
Vďaka vzájomnej podpore sme balansovali na lane, dali sme hlavy dohromady pri riešení logických úloh, spoluprácu a koordináciu sme využili pri skupinovom lovení jedným magnetom a našu dôveru preskúšala nádoba s neznámym obsahom, na ktorej dno sme siahli s dávkou odvahy.
Zabavili sme sa pri vodnom volejbale, vyrobili sme si prírodný repelent a šampón, uvoľnili sme sa na jóge smiechu a na záver sme si zaspievali za sprievodu gitary.

Celoročne je naša práca v BUDDY zameraná najmä na dobrovoľníkov.

Hľadáme a oslovujeme nových ľudí ochotných venovať svoj čas deťom.
Vzdelávame a školíme aktívnych BUDDY dobrovoľníkov o vzťahovej väzbe a špecifikách práce s traumatizovanými deťmi. 
Podporujeme existujúce vzťahy, aby dokázali pretrvať a prekonávať prekážky.
Usmerňujeme dobrovoľníkov v náročných situáciách, aby zvládli byť empatickí, láskaví aj vhodne reagovať na citlivé témy.
Pomáhame im v schopnosti byť dieťaťu dlhodobou stabilnou oporou.

Zázrak priateľstva a liečivá sila bezpečného vzťahu sa už deje v samotnej dvojici - medzi dieťaťom a jeho BUDDY dobrovoľníkom. 

BUDDY Day je v prvom rade oslava týchto priateľstiev plná radosti a zábavy, ale má obrovský význam aj pre nás v BUDDY tíme. Je pre nás jedným zo spôsobov, ako zostať v spojení s deťmi, pre ktoré to všetko robíme. Ako navnímať BUDDY dvojice pri spoločnom trávení času a spoznať deti z CDR. Pomáha nám to v našej neustálej snahe, hľadať cesty čo najlepšieho porozumenia ich potrebám.

Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.