BUDDY dobrovoľníctvo - jemne vpred aj v neistých časoch

Po dvoch rokoch pandémie sme si určite všetci priali pokojnejší rok. Obmedzený režim neprospieva bežným vzťahom a podobne ani BUDDY vzťahom. No úľava neprišla a boli sme nečakane vystavení ďalšej neistote spôsobenej vojenským konfliktom na Ukrajine.

„Aj keď situácia bola najmä v prvých týždňoch veľmi neistá a časť tej neistoty zostáva až doteraz, predsa sme v tomto období neboli nútení svoju činnosť zastaviť ani obmedziť. Už časy pandémie nám ukázali, že v neistom období je potrebné vytvoriť stabilné zázemie pre BUDDY tím, ktorý následne vie túto stabilitu podporovať aj v BUDDY dvojiciach,“ hovorí Jaroslav Timko, prevádzkový riaditeľ PRO VIDA. A jedným z kľúčových predpokladov pre kvalitnú podporu BUDDY dvojíc bola aj priebežná a pravidelná supervízia našich koordinátorov dobrovoľníkov s odbornou garantkou s cieľom hľadať v každodenných situáciách vhodný spôsob intervencie s cieľom podporiť naše BUDDY vzťahy v ich raste.

Dnes sme už viac ako 7 mesiacov od začatia vojny na Ukrajine a sme radi, že za toto obdobie sa žiadny z našich dobrovoľníkov nedostal do krízy, ktorá by znamenala koniec BUDDY vzťahu. Naopak, tešíme sa z 8 nových dvojíc, ktoré sa v roku 2022 podarilo vytvoriť – a už v najbližších týždňoch očakávame väčšiu vlnu nových zapojení, keďže po náročnom výberovom procese sa „komunita“ dobrovoľníkov rozšíri o 10-15 nových dobrovoľníkov. A to je veľmi dobrá správa pre ďalších 10-15 detí v Centrách pre deti a rodiny.

Napriek náročným časom sme veľmi radi, že program BUDDY rastie počtami aj kvalitou. Stále totiž na svojho BUDDY dobrovoľníka čakajú stovky detí na celom Slovensku.


Program BUDDY podporil Nadačný fond Mercedes-Benz Financial v Nadácii Pontis.