Vzájomná inšpirácia vedie k lepšej starostlivosti

Každý jeden nový BUDDY dobrovoľník je dôvodom na radosť. Vieme totiž, že sme tým dali ďalšiemu dieťaťu vyrastajúcemu bez rodiny šancu získať blízku osobu, ktorej môže dôverovať a ktorá ho bude podporovať aj v čase, keď sa bude stavať na vlastné nohy.

Vytvorením BUDDY dvojice sa však naša práca nekončí, naopak, začína sa tá kľúčová fáza starostlivosti a podpory ich vzťahu, aby sa stal dlhodobým, stabilným a významným. Kľúčovú rolu v podpore hrajú koordinátori dobrovoľníkov. Tí sú v blízkom kontakte s dobrovoľníkom, dieťaťom aj Centrom pre deti a rodiny a pomáhajú dobrovoľníkovi pri plnení jeho poslania.

Čo všetko potrebujú koordinátori dobrovoľníkov pre zvládnutie svojej úlohy? „Ak sa niekto chce stať  členom tímu, musí preukázať nielen dostatočnú motiváciu a kompetentnosť, ale aj potenciál rásť v tejto úlohe. Rôznorodosť situácií, ktorým totiž u zverených dvojíc bude čeliť, je totiž veľmi veľká a prekvapiť vie aj skúsenejších,“ približuje Jaroslav Timko, prevádzkový riaditeľ programu BUDDY.

Koordinátori v programe BUDDY sa preto pravidelne týždenne stretávajú, aby mali priestor spolu riešiť aktuálne situácie niektorých dvojíc. „Najprínosnejšie je pre mňa počuť názory a skúsenosti kolegov na vzniknuté situácie - čo sa im osvedčilo. Mám vďaka tomu pravidelný prísun inšpirácie pre konkrétne spôsoby podpory, čo si už potom viem doladiť na seba a svoje dvojice,“ hovorí Martin Vrabeľ, ktorý je takmer rok koordinátorom dobrovoľníkov na východnom Slovensku.

Na stretnutiach je prítomná aj Zuzka Zimová, odborná garantka programu BUDDY. Jej porozumenie pre svet detí a mladých vyrastajúcich v Centrách pre deti a rodiny je veľmi hlboké a do diskusie tak prirodzene vnáša aj pohľad z tejto perspektívy. „Významným prínosom je aj jej znalosť systému sociálno-právnej ochrany na Slovensku a ľudí v ňom, takže konkrétnu situáciu dvojice je možné uchopiť naozaj komplexne,“ dopĺňa Jaroslav Timko.

Aj vďaka tejto tímovej synergii je už len výnimočné, že nejaká BUDDY dvojica v programe skončí už v prvých troch rokoch od svojho vzniku. „Som veľmi rád, že z mojich aktuálnych BUDDY dvojíc ide pozitívna energia, deti sa tešia na stretnutia, rastie ich dôvera a už vidno aj prvé pozitívne dopady na ich život. A tešia sa z toho aj Centrá pre deti a rodiny, ktoré radi privítajú aj ďalších BUDDY dobrovoľníkov,“ konštatuje Martin Vrabeľ.

 


Vysoká úroveň starostlivosti o  BUDDY dvojice je možná aj vďaka podpore Nadačného fondu Slovanet.