BUDDY prináša kvalitné vzťahy už takmer stovke detí z centier

 

Posledný rok, ktorý bol poznačený pandémiou, bol určite ťažký aj pre deti z  Centier pre deti a  rodiny. Napriek tomu sa programu BUDDY darilo sprevádzať existujúce dvojice, v  ktorých dobrovoľníci kvalitne trávia čas s  deťmi z  centier. Aj vďaka podpore z  Nadačného fondu Mercedes-Benz Financial v  Nadácii Pontis sme sa mohli v rámci projektového obdobia kvalitne starať o  94 BUDDY dvojíc.

Dobrovoľník sa pravidelne stretáva s dieťaťom väčšinou mimo centra – idú na prechádzku, či na pizzu alebo si zahrajú futbal na ihrisku. Ide teda predovšetkým o kvalitné trávenie času a „byť spolu“ pri obyčajných veciach. Postupne vie dobrovoľník dieťaťu pomôcť rozvíjať sa a cielenejšie ho podporiť pri výbere školy, hľadaní práce alebo iných životných výzvach. „Počas výberového konania sme si prešli rôznymi modelovými situáciami, vypočuli sme si, čo nás čaká a čo deti majú za sebou. Prednášali nám ľudia s reálnymi a bohatými skúsenosťami. A už len toto je na nezaplatenie,“ spomína na svoje začiatky v programe dobrovoľník Viktor a zároveň dodáva, že „dobrovoľník by mal brať dieťa ako kamaráta. Byť mu zároveň vzorom, pomáhať mu, keď o to požiada, byť tu pre neho, keď treba“. Dôverný vzťah tak deťom umožňuje plnohodnotne sa zapojiť do života, a program tak zvyšuje ich šance nájsť si dôstojnú prácu a bývanie, a znižuje riziko bezdomovectva, kriminalitu a nezamestnanosť. Zároveň sa však mení aj život dobrovoľníka.  


  
Počas celej doby trvania vzťahu sa dobrovoľníci pravidelne stretávajú aj so svojimi koordinátormi. Tešíme sa, že až polovica z týchto stretnutí sa počas uplynulého roka udiala osobne.  
Zároveň sme mohli zrealizovať aj ročné vyhodnotenie s deťmi. Koordinátori mali vďaka finančnej podpore počas celého obdobia pravidelnú oporu v supervízii od odbornej garantky programu, ktorá je veľmi dôležitá pre kvalitnú priebežnú intervenciu koordinátora v BUDDY vzťahoch.  
  
Do programu BUDDY nám pribudlo 17 nových dvojíc, pričom ďalších 11 ďalších dobrovoľníkov ešte v najbližšom období čaká na zapojenie a prvé stretnutie s dieťaťom z centra. „Doprial by som ho každému dieťaťu, aby takto získalo individuálny a nezištný vzťah s človekom, ktorý je predvídateľný, trpezlivý a môže sa s ním cítiť bezpečne. Postupne tak môžu deti z domovov získať viac pokoja, vyrovnanosti, sebavedomia i menej stresu. Každému dobrovoľníkovi, ktorý sa doteraz do programu BUDDY zapojil, patrí obrovská vďaka a radi medzi seba prijmeme aj ďalších zo západného i z východného Slovenska,“ hovorí Ladislav Kossár, zakladateľ programu BUDDY.  
  
Po ročnej prestávke sa nám podarilo v septembri zrealizovať aj výročné stretnutie BUDDY komunity BUDDY Day pre deti, dobrovoľníkov a našich podporovateľov. „Počas tohto špeciálneho dňa máme príležitosť sa stretnúť v dobrej nálade nielen s našim BUDDY tímom, ale aj s deťmi a dobrovoľníkmi, či podporovateľmi. Je úžasné spoznať naše BUDDY dvojice naživo, vidieť, akí sú zohraní parťáci, a ako sa navzájom dopĺňajú. No najmä vidieť to, že naša práca má naozaj zmysel a umožnila vznik týchto (ne)obyčajných priateľstiev,” hovorí Laura Emrichová, koordinátorka marketingového tímu.
 


Program BUDDY podporil Nadačný fond Mercedes-Benz Financial v Nadácii Pontis.