Výročná správa 2022 - pozri sa na minulý rok BUDDY očami

 

Pestrú mozaiku príbehov, výsledkov a postrehov o tom, aký vplyv má program BUDDY na život viac ako sto detí, ktoré sú doňho zapojené, sme zhrnuli do 40 ilustrovaných strán.


Motivačne vyberáme 5 konkrétnych tém z obsahu:

 

1.
ZMENA, KTORÚ NA DEŤOCH VIDIEŤ

 

Dieťa pred BUDDY vzťahom nie je to isté dieťa ako to, ktoré sa na svojho BUDDY dobrovoľníka môže spoľahnúť. Vplyv na deti a rozdiel v ich správaní, prežívaní aj motiváciách pozorujú ľudia, ktorí sú BUDDY deťom najbližšie – ich vychovávatelia v CDR (Centrum pre deti a rodiny), ktorí s nimi trávia najviac času aj ich BUDDY dobrovoľníci, ktorí s nimi raz týždenne budujú blízke vzťahy. V mnohých oblastiach sa nezávisle od seba zhodujú.

16_reflektory_ii.png

 

2.
ZMENA, KTORÚ CÍTIA DETI


Najcennejší je však pohľad samotných detí. Ich spätné väzby potvrdzujú nielen to, na čom sa zhodujú ľudia z ich najbližšieho okolia, ale aj to, čo tvrdí veda v teórii vzťahovej väzby, ktorá je odborným základom programu BUDDY. Počúvame od nich napríklad, že cítia oporu, porozumenie, presvetľuje sa im pohľad na svet, cítia sa sebavedomejšie, dokážu sa lepšie ovládať, učia sa zodpovednosti...a mnoho iných veľkých vecí.

 

3.
PRÍBEH PODĽA SKUTOČNEJ UDALOSTI


Tento rok sme sa pozreli na BUDDY vzťah aj z dlhodobej perspektívy. Na príklade Eda a jeho dobrovoľníka Mareka vám ukážeme, čo sa vie udiať za 6 rokov BUDDY vzťahu.

 

4.
NOVÍ BUDDY DOBROVOĽNÍCI

 

Počet dobrovoľníkov znovu narástol. 18 dobrovoľníkov na 8 miestach na Slovensku začalo trpezlivo vytvárať vzťah s dieťaťom vyrastajúcim mimo svojej rodiny. Celkovo sa tak na Slovensku aktívne stretávajú BUDDY dvojice v 12 mestách.

Dobrovoľníkov sme začali hľadať už na celom Slovensku a vyzerá to tak, že do konca roka 2023 budeme mať dobrovoľníka v každom kraji Slovenska!

 

5.

ČASOM TVORÍME KRÁSU


Pri tvorbe obálky sme sa inšpirovali nám blízkym japonským umením kincugi, kde sa rozbitá keramická miska zlatom zloží do pôvodného stavu. Vzniká niečo nové, častokrát možno aj krajšie než to pôvodné, čo opäť slúži svojmu účelu. 

V programe BUDDY je čas a priateľstvo tým zlatom, ktoré deťom vyrastajúcim v Centrách pre deti a rodiny mení životy.