Ako sme v programe BUDDY zvládli Korona obdobie?


 

 

Obdobie COVID19 pandémie bolo výzvou aj pre nás v programe BUDDY. Naši dobrovoľníci sa museli tvorivo vysporiadať s udržiavaním vzťahu s deťmi aj bez osobného kontaktu. Preto sme im hneď v prvých týždňoch pripravili manuál s tipmi na komunikáciu s deťmi počas karantény.
 

Naše koordinátorky sa tiež veľmi rýchlo prispôsobili obmedzeniam doby a dobrovoľníkom pripravili aj nové formy podpory. S dobrovoľníkmi rozbehli skupinové online stretnutia a individuálne videočety.
 

Nezastavili sme ani hľadanie nových dobrovoľníkov. V apríli sme pripravili historicky prvú online Zoznamku s programom, kde sa takmer tri desiatky záujemcov o dobrovoľníctvo vďaka našej odbornej garantke Zuzke ponorili do teórie vzťahovej väzby a systému sociálnoprávnej ochrany na Slovensku. Tiež dostali od koordinátorky výberu dobrovoľníkov Janine potrebné informácie k výberovému procesu a na ich zvedavé otázky odpovedali aj dvaja BUDDY dobrovoľníci Martin a Svetlana a koordinátorky dobrovoľníkov Katka a Janka. 
 

Nezrealizovaný Deň workshopov sme nahradili sériou štyroch online školení. Pri prvom sa vďaka lektorke Zuzke 19 dobrovoľníkov naučilo „Ako motivovať dieťa ku zmene (na ceste od zaseknutia k samostatnosti)“. Nasledovala ťažšia téma „Ako sa vyhnúť chybám pri rozhovore s dieťaťom o závislosti“, do ktorej sa vďaka lektorke Kataríne ponorilo 12 dobrovoľníkov. Ďalšou užitočnou témou „Finančná gramotnosť v praxi“ 16 dobrovoľníkov previedol školiteľ Peter. Sériu sme zavŕšili školením lektora Michala na tému „Ako pomôcť BUDDY dieťaťu pri výbere povolania“ , ktorého sa zúčastnilo 10 dobrovoľníkov.
 

Náročné „bezkontaktné“ obdobie je už snáď definitívne za nami a väčšina detí už má v tomto čase možnosť znovu stretnúť svojho BUDDY dobrovoľníka naživo. Veríme, že vývoj situácie nám umožní stretnúť sa v septembri aj fyzicky na spoločnom BUDDY podujatí, lebo komunitný rozmer programu BUDDY je pre nás veľmi dôležitý. 

 


Projekt ‘BUDDY’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.