Program BUDDY rastie aj v tomto školskom roku

 

Najskôr to najdôležitejšie: v roku 2021 spoznalo BUDDY dobrovoľníka až 23 nových detí z CDR a  celkovo sme sa v roku 2021 starali o 101 BUDDY dvojíc. Z toho máme veľkú radosť.

A teraz trošku konkrétnejšie z posledného obdobia:

  • V septembri sme mali možnosť vidieť sa so značnou časťou BUDDY komunity naživo na tradičnom BUDDY Day na Železnej studienke. Viac ako 80 ľudí si v slnečnom počasí po dlhšej dobe užilo spoločný čas pri aktivitách aj neformálnych diskusiách.
  • Od septembra do decembra sme zapojili do programu 9 nových BUDDY detí. Štyri pribudli v Košiciach, dve v Malackách a po jednom v Piešťanoch, Trenčíne a Nitre.
  • Jesenná náborová kampaň nám do výberového procesu priniesla viac ako 80 nových kandidátov a kandidátok pre BUDDY dobrovoľníctvo. V tomto období sa už s nimi stretávame v rámci jednotlivých kôl výberového procesu.
  • Zimné obdobie sme popri priebežných aktivitách využili aj na vzdelávanie programového tímu v Motivačných rozhovoroch, nakoľko udržiavať oheň vnútornej motivácie u dobrovoľníkov je špeciálne v tomto období poznačenom pandémiou aj vojnovým konfliktom dosť náročné.
  • No a momentálne už v jarnej náborovej kampani hľadáme ďalších kvalitných uchádzačov a uchádzačky o dobrovoľníctvo – a konečne už na celom Slovensku!

 

Uvedomujeme si, že nie je samozrejmosťou, že v tejto spoločenskej situácii stále vieme hľadať cesty, ako tu byť pre čoraz viac detí z CDR. Preto veľmi ďakujeme všetkým, ktorí na tejto ceste kráčajú spolu s nami a aktívne nás na nej podporujú.

 


Podujatie BUDDY Day a vzdelávanie programového tímu sa mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.