Novinky

28.04.2022
Každý jeden nový BUDDY dobrovoľník je dôvodom na radosť. Vieme totiž, že sme tým dali ďalšiemu dieťaťu vyrastajúcemu bez rodiny šancu získať blízku osobu, ktorej môže dôverovať a ktorá ho bude podporovať aj v čase, keď sa bude stavať na vlastné nohy. Vytvorením BUDDY dvojice sa však naša práca nekončí, naopak, začína sa tá kľúčová fáza starostlivosti a podpory ich vzťahu, aby sa stal dlhodobým, stabilným a významným. Kľúčovú rolu v podpore hrajú koordinátori dobrovoľníkov. Tí sú v blízkom kontakte s dobrovoľníkom, dieťaťom aj Centrom pre deti a rodiny a pomáhajú dobrovoľníkovi pri plnení jeho poslania.
30.03.2022
Najskôr to najdôležitejšie: v roku 2021 spoznalo BUDDY dobrovoľníka až 23 nových detí z CDR a  celkovo sme sa v roku 2021 starali o 101 BUDDY dvojíc. Z toho máme veľkú radosť.
7.12.2021
Takmer 3500 detí u nás nemôže vyrastať vo svojich rodinách, ale žije priamo v Centrách pre deti a rodiny. Deťom chýbajú zdravé rodinné vzťahy a reálny kontakt s vonkajším prostredím. Program BUDDY preto pre ne hľadá dobrovoľníkov, aby mohli získať skutočný vzor, ku ktorému môže vzhliadať, učiť sa od neho a úspešne sa tak zaradiť do spoločnosti. A to nejde bez štedrosti podporovateľov, medzi ktorých patrí aj Férová Nadácia O2.
12.11.2021
Posledný rok, ktorý bol poznačený pandémiou, bol určite ťažký aj pre deti z  Centier pre deti a  rodiny. Napriek tomu sa programu BUDDY darilo sprevádzať existujúce dvojice, v  ktorých dobrovoľníci kvalitne trávia čas s  deťmi z  centier. Aj vďaka podpore z  Nadačného fondu Mercedes-Benz Financial v  Nadácii Pontis sme sa mohli v rámci projektového obdobia kvalitne starať o  94 BUDDY dvojíc. 
19.10.2021
Po dvoch rokoch sa nám opäť podarilo stretnúť osobne deti, dobrovoľníkov a našich podporovateľov na BUDDY DAY 2021. Spoločný deň sme si užili do sýtosti a naplnili sme ho radosťou a smiechom. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a pomohli nám urobiť ho výnimočným. Fotogalériu plnú pekných momentov a veselých emócií si teraz môžete prezrieť tu.
29.06.2021
Dnes ti začneme rozprávať príbeh jednej z BUDDY dvojíc, ktorý sa v mnohom podobá ostatným príbehom. Cesta každého dieťaťa a dobrovoľníka sa totiž zvyčajne skladá z 3 fáz. Tou prvou je často neľahké budovanie dôvery. 

Pages