Novinky

27.01.2023
  Podstatná časť osobnosti človeka sa utvára v detstve. Hlboko do duše sa nám zapisuje spôsob, akým vnímame seba a okolitý svet, aké kvalitné vzťahy sme schopní utvárať, ako reagujeme, čo sú naše citlivé miesta, akú mieru ohrozenia a stresu zažívame pri „bežnej prevádzke“.
16.12.2022
Necelé 4 mesiace medzi letom a Vianocami sú v BUDDY svete veľmi intenzívnym časom. Radi by sme sa podelili o to, čo sa nám za toto obdobie podarilo.
13.10.2022
Dnes sme už viac ako 7 mesiacov od začatia vojny na Ukrajine a sme radi, že za toto obdobie sa žiadny z našich dobrovoľníkov nedostal do krízy, ktorá by znamenala koniec BUDDY vzťahu. Naopak, tešíme sa z 8 nových dvojíc, ktoré sa v roku 2022 podarilo vytvoriť – a už v najbližších týždňoch očakávame väčšiu vlnu nových zapojení, keďže po náročnom výberovom procese sa „komunita“ dobrovoľníkov rozšíri o 10-15 nových dobrovoľníkov. A to je veľmi dobrá správa pre ďalších 10-15 detí v Centrách pre deti a rodiny.
28.06.2022
Veľké priateľstvá na Malom Dunaji – v tomto duchu sa niesol tohtoročný BUDDY DAY 2022, na ktorom sa 19. júna stretlo takmer 100 členov BUDDY komunity. Príchod leta sme spolu s deťmi z CDR, ich dobrovoľníkmi a našimi kolegami a podporovateľmi oslávili splavom Malého Dunaja aj spoločenskými hrami a športovými aktivitami na lúke pri Jelke.      
28.04.2022
Každý jeden nový BUDDY dobrovoľník je dôvodom na radosť. Vieme totiž, že sme tým dali ďalšiemu dieťaťu vyrastajúcemu bez rodiny šancu získať blízku osobu, ktorej môže dôverovať a ktorá ho bude podporovať aj v čase, keď sa bude stavať na vlastné nohy. Vytvorením BUDDY dvojice sa však naša práca nekončí, naopak, začína sa tá kľúčová fáza starostlivosti a podpory ich vzťahu, aby sa stal dlhodobým, stabilným a významným. Kľúčovú rolu v podpore hrajú koordinátori dobrovoľníkov. Tí sú v blízkom kontakte s dobrovoľníkom, dieťaťom aj Centrom pre deti a rodiny a pomáhajú dobrovoľníkovi pri plnení jeho poslania.
30.03.2022
Najskôr to najdôležitejšie: v roku 2021 spoznalo BUDDY dobrovoľníka až 23 nových detí z CDR a  celkovo sme sa v roku 2021 starali o 101 BUDDY dvojíc. Z toho máme veľkú radosť.

Pages