Novinky

12.11.2021
Posledný rok, ktorý bol poznačený pandémiou, bol určite ťažký aj pre deti z  Centier pre deti a  rodiny. Napriek tomu sa programu BUDDY darilo sprevádzať existujúce dvojice, v  ktorých dobrovoľníci kvalitne trávia čas s  deťmi z  centier. Aj vďaka podpore z  Nadačného fondu Mercedes-Benz Financial v  Nadácii Pontis sme sa mohli v rámci projektového obdobia kvalitne starať o  94 BUDDY dvojíc. 
19.10.2021
Po dvoch rokoch sa nám opäť podarilo stretnúť osobne deti, dobrovoľníkov a našich podporovateľov na BUDDY DAY 2021. Spoločný deň sme si užili do sýtosti a naplnili sme ho radosťou a smiechom. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a pomohli nám urobiť ho výnimočným. Fotogalériu plnú pekných momentov a veselých emócií si teraz môžete prezrieť tu.
29.06.2021
Dnes ti začneme rozprávať príbeh jednej z BUDDY dvojíc, ktorý sa v mnohom podobá ostatným príbehom. Cesta každého dieťaťa a dobrovoľníka sa totiž zvyčajne skladá z 3 fáz. Tou prvou je často neľahké budovanie dôvery. 
19.05.2021
Každé dieťa by malo mať pri sebe milujúcich rodičov alebo blízkych, ktorí ho sprevádzajú detstvom a  na ceste k dospelosti. Deti môžu u dospelých nájsť oporu, lásku, či v nich vidieť svoj pozitívny vzor. Aj keď nie je vždy vzťah detí a  rodičov ideálny, rodina im poskytuje zázemie a  pocit, že niekomu na nich záleží. Ale čo deti, ktoré vyrastajú v  Centrách pre deti a  rodiny, v bývalých detských domovoch? Ako sa môže na ich správaní prejaviť chýbajúci vzťah s  mamou či otcom?
27.04.2021
Už viac ako šesť mesiacov žijeme v sociálnej izolácii. Viacerým z nás tak citeľne chýba kontakt so širšou skupinou ľudí, či už je to rodina, priatelia alebo pracovný kolektív. Vzťahy sa však snažíme udržiavať aspoň na diaľku prostredníctvom moderných technológií. Často nám pri tom môže pomôcť aj to, že naše vzťahy stoja na pevnom, roky poctivo budovanom základe s množstvom osobného kontaktu. No aj tak to nie je pre mnohých z nás jednoduché. 
17.02.2021
  Marta a  Hana tvoria BUDDY dvojicu už viac ako štyri roky. Marta hľadala cestu pre zmysluplné trávenie svojho voľného času, v rámci ktorého by zároveň pomáhala niekomu, kto to potrebuje. Na spoločnom víkende s deťmi z centier spoznala Hanu. Tá sa dnes aj vďaka ich dôvernému a nezištnému vzťahu posúva vo svojom živote. Po odchode z centra sa osamostatnila a uvažuje nad štúdiom na vysokej škole. Ako sama hovorí, v budúcnosti by chcela tiež pomáhať iným.  

Pages