Novinky

19.05.2021
Každé dieťa by malo mať pri sebe milujúcich rodičov alebo blízkych, ktorí ho sprevádzajú detstvom a  na ceste k dospelosti. Deti môžu u dospelých nájsť oporu, lásku, či v nich vidieť svoj pozitívny vzor. Aj keď nie je vždy vzťah detí a  rodičov ideálny, rodina im poskytuje zázemie a  pocit, že niekomu na nich záleží. Ale čo deti, ktoré vyrastajú v  Centrách pre deti a  rodiny, v bývalých detských domovoch? Ako sa môže na ich správaní prejaviť chýbajúci vzťah s  mamou či otcom?
27.04.2021
Už viac ako šesť mesiacov žijeme v sociálnej izolácii. Viacerým z nás tak citeľne chýba kontakt so širšou skupinou ľudí, či už je to rodina, priatelia alebo pracovný kolektív. Vzťahy sa však snažíme udržiavať aspoň na diaľku prostredníctvom moderných technológií. Často nám pri tom môže pomôcť aj to, že naše vzťahy stoja na pevnom, roky poctivo budovanom základe s množstvom osobného kontaktu. No aj tak to nie je pre mnohých z nás jednoduché. 
17.02.2021
  Marta a  Hana tvoria BUDDY dvojicu už viac ako štyri roky. Marta hľadala cestu pre zmysluplné trávenie svojho voľného času, v rámci ktorého by zároveň pomáhala niekomu, kto to potrebuje. Na spoločnom víkende s deťmi z centier spoznala Hanu. Tá sa dnes aj vďaka ich dôvernému a nezištnému vzťahu posúva vo svojom živote. Po odchode z centra sa osamostatnila a uvažuje nad štúdiom na vysokej škole. Ako sama hovorí, v budúcnosti by chcela tiež pomáhať iným.  
23.12.2020
Milý BUDDY kamoš, máme pre teba krátke zhrnutie z posledných mesiacov tohto roku, ktoré sa u nás niesli najmä v znamení novej celoslovenskej kampane. Veľkú radosť máme tiež z vydania výročnej správy za rok 2019, ktorú si dnes môžeš prelistovať aj ty. 
26.11.2020
V štyroch slovenských krajoch a desiatich mestách sa momentálne staráme o 90 BUDDY dvojíc. V Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Pečeňadoch, Holíči, Kolárove, Malackách, Bernolákove a v Piešťanoch už v týchto dňoch čakajú ďalšie deti vyrastajúce bez rodičov na svojho BUDDY dobrovoľníka. V tomto mesiaci sme spustili náborovú kampaň pre nových dobrovoľníkov aj v dvoch najväčších mestách na východe Slovenska - v Košiciach a Prešove. BUDDY kampaň môžete v týchto dňoch vidieť v televízii, na citylightoch v rôznych mestách krajiny a tiež na internete. Jej cieľom však nie je len osloviť nových dobrovoľníkov, ale tiež nájsť darcov, ktorí nám pomôžu zabezpečiť starostlivosť o existujúce dvojice a vytvárať nové.
2.11.2020
Tento rok do našich životov vstúpila pandémia COVID-19. Jej dopad vnímame vo viacerých oblastiach nášho života a ovplyvnila aj program BUDDY. Už na jar sme sa museli popasovať s tým, ako naši dobrovoľníci udržia čo najkvalitnejší kontakt so svojimi deťmi. Po júnovom uvoľnení opatrení sme sa z online režimu s chuťou vrátili k osobným stretnutiam. Tušili sme však, že to nie je konečné víťazstvo a bude potrebné pripraviť sa na druhú vlnu pandémie.

Pages